Welkom bij de Alle Dag Kerk

Misschien heeft u ook wel eens gehoord, dat een voorganger het voorlezen van de Apostolische Geloofsbelijdens zo inleidde:

Belijden wij thans
Met de kerk van alle tijden en plaatsen Ons algemeen, onbetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreke met mij in zijn hart aldus…

En dan volgde die belijdenis.
Speciaal die woorden “van alle tijden en plaatsen” spreken ons altijd weer aan. De kerk is zo wereldwijd, zo universeel.Daar hoort ook de Alle-Dag-Kerk bij, al ruim 80 jaar. Elke woensdag klinkt op het Begijnhof het Woord van onze God immers!

 

ERC

In de media

Ook via de media doet de Alle-Dag-Kerk van zich horen en spreken. Van Radio Bloemendaal tot de dagbladen, overal hoor en lees je ervan. Ook hierin klinkt het “van alle tijden en alle plaatsen”.

Het nieuwste medium is het internet, het wereldwijde web waarop de Alle-Dag-Kerk zich vanzelfsprekend ook presenteert. We proberen te werken aan een bijdetijdse presentatie die, wat rooster e.d. betreft, ook steeds up-to-date is.

 

Aanstaande evenementen

Laatste nieuws

  • logoRb

    Nieuw: luister de preek na via de site van de Alle-Dag-Kerk

    Geachte bezoeker, Met ingang van het nieuwe jaar wordt de integrale dienst opgenomen in de preek, onder het menu item preken. U hoeft dus niet meer de website te verlaten om naar de site van Radio Bloemendaal te gaan. Wij hopen u met deze nieuwe service van dienst te zijn.

  • intrede-robert-jan-van-amstel-20-47883054

    Luister de preek van Robert-Jan van Amstel terug op RadioBloemendaal

    21 januari jongstleden ging dominee Robert-Jan van Amstel voor in de Alle-Dag-Kerk. Op de website van Radio Bloemendaal kunt u de preek terugluisteren. Lees meer werk van Robert-Jan van Amstel op zijn blog