dhr Alain Verheij (Alphen a/d Rijn): “Heilige zwervers” n.a.v. Genesis 12: 1-4

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 12 juni 2019  * dhr Alain Verheij (Alphen a/d Rijn) “Heilige zwervers” n.a.v. Genesis 12: 1-4 De jongen die vanmiddag voor u staat is dertig jaar jong en theoloog anno 2019. Toen ik voor deze studie koos, zei iedereen: “Nou, ik wens je succes.” En dan

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): “Het geheim van de opstanding der doden”, n.a.v. 1 Korinthe 15: 51-58

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 29 mei 2019  * ds. Bas van der Graaf (Amsterdam) “Het geheim van de opstanding der doden“, n.a.v. 1 Korinthe 15: 51-58 Lieve mensen, Wij hebben vergankelijke lichamen, zegt Paulus wel een paar keer in dit stukje. Vergánkelijke  lichamen. Hij gebruikt een woord dat ook wel

Continue reading

ds. Joost Röselaers (Amsterdam): ‘Verhaal van Kaïn en Abel’, n.a.v. Genesis 4: 1-16

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 22 mei 2019  * ds. Joost Röselaers (Amsterdam) Verhaal van Kaïn en Abel, n.a.v. Genesis 4: 1-16 Een Amsterdams gemeentelid probeert mij al jaren Amsterdamse woorden en uitdrukkingen te leren. Recentelijk leerde hij mij het woord Ponem. ‘Ponem’: dat is Amsterdamse straattaal en het is afkomstig uit het

Continue reading

ds. Gert van de Meeberg (Nieuw-Vennep): “Over een andere boeg” n.a.v. Johannes 21: 1-14

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 15 mei 2019  * Voorganger: ds. Gert van de Meeberg (Nieuw-Vennep) Thema: “Over een andere boeg” n.a.v. Johannes 21: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) • Bijbellezing: Johannes 21: 1-14 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat

Continue reading

ds. Teus Prins (Aalsmeer): ‘Eenzaamheid, het laatste taboe?’, n.a.v. Jeremia 15: 15-20 (BGT)

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 mei 2019  * ds. Teus Prins (Aalsmeer) ‘Eenzaamheid, het laatste taboe?‘, n.a.v. Jeremia 15: 15-20 (BGT) Gemeente van onze Heer Jezus Christus! De Bijbel vertelt dat bijna overal waar Jezus kwam er leerlingen bij hem waren. Behalve dan op het laatste gedeelte van zijn leven, op zijn lijdensweg.

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): ‘De Emmaüsgangers’, n.a.v. Lucas 24: 13 -35

*  Alle-Dag-Kerk, Amsterdam, Middagpauzedienst 1 mei 2019  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf Thema: De Emmaüsgangers, n.a.v. Lucas 24: 13 -35 Het is altijd een prachtig gedeelte het verhaal van die Emmaüsgangers, de twee mannen die in verdriet onderweg zijn en met elkaar in gesprek zijn en dan opeens

Continue reading

ds. Wim Scheltens (Lunteren): ‘Verheugd weerzien’, n.a.v. Johannes 20: 19-23

*  Alle-Dag-Kerk, Amsterdam, Middagpauzedienst 24 april 2019  * ds. Wim Scheltens (Lunteren) ‘Verheugd weerzien‘, n.a.v. Johannes 20: 19-23 Het is die eerste avond van het Paasfeest. De deuren zijn potdicht, maar er is wel wat beweging in het gemoed van de mannen achter die gesloten deuren. Maria van Magdala zegt

Continue reading

pastor Joost Verhoef (Amsterdam): “Het verhaal van ons geloof, het verhaal van een mens”, n.a.v. korte gedeelten uit Marcus 14 en 15

* _Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 17 april 2019_ * pastor Joost Verhoef (Amsterdam) “Het verhaal van ons geloof, het verhaal van een mens“, n.a.v. twee korte gedeelten uit Marcus 14 en 15 Jezus in de Hof van Olijven en Jezus sterft aan het kruis Lezing: Marcus 14, 32-42 Gethsémané Pater Frans van

Continue reading

ds. Pieter Boomsma (Amsterdam): “Eenzaam. maar vastberaden”, n.a.v. Marcus 10: 32-40

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 10 april 2019  * ds. Pieter Boomsma (Amsterdam) “Eenzaam, maar vastberaden“, n.a.v. Marcus 10: 32-40 Het was niet bepaald stil in de groep mensen die Jezus volgde, op weg naar Jeruzalem. Hij naderde zijn einde en nieuw begin, maar zijn volgelingen waren met heel andere zaken bezig.

Continue reading