ds. Annette Bosma (Sassenheim): “God heeft mensen nodig”, n.a.v. I Koningen 19: 4-18

* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 3 juli 2019 * ds. Annette Bosma (Sassenheim) ‘God heeft mensen nodig‘, n.a.v. I Koningen 19: 4-18 De profeet Elia heeft zich absoluut en totaal in dienst gesteld van God. Zijn boetepreken hebben het volk Israël als het ware gestriemd en niemand werd daarin ontzien. God had

Continue reading

ds. Annette Bosma (Sassenheim): “Vrijheid”, n.a.v. Lucas 15: 11-25 en Galaten 5: 1

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 14 november 2018  * ds. Annette Bosma (Sassenheim) “Vrijheid“, n.a.v. Lucas 15: 11-25 en Galaten 5: 1 ‘Vrijheid’ is een fascinerend woord. We hebben dat allemaal wel, de drang naar vrijheid, verten, de ruimte, de ongebondenheid, de wens onszelf te kunnen zijn. De droom van de vrijheid

Continue reading

ds. Annette Bosma (Sassenheim): ‘Vreemdeling…’ n.a.v. Marcus 8: 27-30

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 21 januari 2018  * Voorganger: ds Anette Bosma (Sassenheim) ‘Vreemdeling‘, n.a.v. Marcus 8: 27-30 In deze veertigdagentijd horen we in de kerken de verhalen over de gang van Jezus naar Jeruzalem. En onderweg horen we mensen regelmatig ‘nee’ zeggen. Op alle mogelijke manieren klinkt in de lijdensverhalen

Continue reading

ds. Annette Bosma: ‘Geniet van het leven…..’ n.a.v. Prediker 12: 1-8

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 22 februari 2017  * Voorganger: ds. Annette Bosma, Sassenheim ‘Geniet van het leven…..’ n.a.v. Prediker 12: 1-8 ‘Geniet van het leven….je leeft tenslotte maar één keer…’, dat is zo’n gezegde, die we allemaal wel eens gehoord hebben en misschien hebben we ‘m zelf ook wel eens gebruikt.

Continue reading

ds. Annette Bosma: ‘Waarop komt het leven neer….’ n.a.v. Johannes 21: 15-25

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 april 2016  * Voorganger: ds. Annette Bosma, Sassenheim ‘Waarop komt het leven neer….’ n.a.v. Johannes 21: 15-25 Waar komt het leven op neer: op geluk hebben of pech? Natuurlijk kunnen we ook zelf wel iets aan het leven af of toe doen, we kunnen verantwoordelijk of

Continue reading

ds. Annette Bosma: ‘Vreemd geluk…’ Lucas 19: 1 – 10

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 25 februari 2015  * Voorganger: ds. Annette Bosma, Sassenheim ‘Vreemd geluk…’ Lucas 19: 1 – 10 De naam die zijn ouders hem gaven, Zacheüs, betekent: de Rechtvaardige, de Reine. Dat wil toch wel zeggen dat bij zijn wieg de onverstoorbare geluksdroom gedroomd is, dat dit nieuwe leven

Continue reading