ds. Annette Driebergen (Noordeloos): “Open armen”, n.a.v. Lucas 15: 11 – 32

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 maart 2019  * ds. Annette Driebergen (Noordeloos) “Open armen“, n.a.v. Lucas 15: 11 – 32 (Gelijkenis van de ‘verloren zoon’) Over open armen, een vader met twee zonen Lezing: Lucas 15: 11-32 Jezus​ vertelde dit verhaal: ‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn

Continue reading

ds. Annette Driebergen (Noordeloos): ‘Ontmoeting bij de bron’ n.a.v. Johannes 4: 5 – 19

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 15 augustus 2018  * Ds. Annette Driebergen (Noordeloos) ‘Ontmoeting bij de bron’ n.a.v. Johannes 4 : 5 – 19 (korte versie) Jezus moest door Samaria ​reizen, en kwam bij de stad Sichar. Bij Sichar was de Jakobsput. ​Jezus​ ging bij die put zitten, want hij was moe van

Continue reading

ds. Annette Driebergen (Noordeloos): “Over heil en zegen …” n.a.v. Numeri 6: 22-27

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 3 januari 2018  * Voorganger: Ds. Annette Driebergen (Noordeloos) ‘Over heil en zegen‘, n.a.v. Numeri 6: 22-27 Lieve mensen van God, Guido Gezelle, Belgische dichter uit de 19e eeuw, schreef een kort gedicht bij het nieuwe jaar. Het heet: Ik wens u. Het gaat zo: Ik wens

Continue reading

ds. Annette Driebergen: “Effata! Ga open!”, n.a.v. Marcus 7: 31-37

* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 11 oktober 2017 * Voorganger: Ds. Annette Driebergen, Noordeloos ‘Effata! Ga open!’ n.a.v. Marcus 7: 31-37 Lieve mensen van God, Er komt van alles over ‘horen’ ter sprake in de lezing uit het evangelie volgens Marcus. Aan het eind van het gedeelte merk je dat mensen niet

Continue reading

ds. Annette Driebergen: ‘Hopen dat het anders kan’ n.a.v. Matteüs 5: 1-10

*  Alle-Dag-Kerk, 21 juni 2017  * Voorganger: ds. Annette Driebergen, Noordeloos ‘Hopen dat het anders kan’ n.a.v. Matteüs 5: 1-10 Lieve mensen van God, Het is niet de meest gangbare opvatting van gelukkig zijn, anno 2017, de woorden die we hoorden. De evangelist Matteüs plaatst ze aan het begin van

Continue reading

ds. Annette Driebergen: ‘Volg de ster!’ n.a.v. Matteüs 2: 1-12

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 6 januari 2016  * Voorganger: ds. Annette Driebergen, Papendrecht ‘Volg de ster!’ n.a.v. Matteüs 2: 1-12 Lieve mensen van God, Het staat in de sterren geschreven. Dat is een uitdrukking om duidelijk te maken dat de gang van het leven bepaald is door de stand van de sterren.

Continue reading

ds. Annette Driebergen: Gelukkig de mens ….. hij is als een boom, geplant aan waterstromen …..

*  Alle-Dag-Kerk, 7 januari 2015  * Voorganger: Ds. Annette Driebergen Gelukkig de mens ….. hij is als een boom, geplant aan waterstromen ….. n.a.v. Psalm 1 Lieve mensen van God, Gelukkig de mens …. Zo begint psalm 1. Gelukkig, dat woord dat zo goed past bij begin januari, bij deze dagen,

Continue reading