ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): “Een roepende in de woestijn”, n.a.v. Johannes 1: 19-28

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 december 2017  * Voorganger: Ds. Bas van der Graaf, Amsterdam “Een roepende in de woestijn“, n.a.v. Johannes 1: 19-28 Zusters en broeders, ‘Hij is een roepende in de woestijn.’  Kent u die uitdrukking? (zou dominee Gremdaat zeggen). President Nout Wellink van De Nederlandse Bank (DNB) voelde

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Het einde der tijden is het tijdperk van de Geest’ n.a.v. Handelingen 2: 14-21

*  Alle-Dag-Kerk, 28 juni 2017  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Het einde der tijden is het tijdperk van de Geest’ n.a.v. Handelingen 2: 14-21 Het Pinksterfeest kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar werd aangekondigd door de profeet Joël. Petrus grijpt dan ook naar zijn profetie

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Burgerrecht in de hemel’ n.a.v. Filippenzen 3: 17 – 4: 1

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 november 2016  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Burgerrecht in de hemel’ n.a.v. Filippenzen 3: 17 – 4: 1 Zusters en broeders, We zitten in de tijd van het jaar waarin in verschillende kerken wordt stilgestaan bij hen die ons ontvielen. Op 2 november

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘De Geest van God bidt voor en in ons’ n.a.v. Romeinen 8: 18-27

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 juni 2016  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘De Geest van God bidt voor en in ons’ n.a.v. Romeinen 8: 18-27 Gemeente, gasten in ons midden, Hebben jullie dat ook wel eens: dat je gewoon echt niet weet wat je bidden moet? Gewoon omdat

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Altijd nieuwe redenen om te danken’ n.a.v. 1 Tessalonicenzen 5: 12-24

*  Alle-Dag-Kerk, 28 oktober 2015  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Altijd nieuwe redenen om te danken’ n.a.v. 1 Tessalonicenzen 5: 12-24 Lieve vrienden, ‘Dank God onder alle omstandigheden’, schrijft de apostel Paulus aan zijn lezers. Letterlijk: ‘Dank God in alles’. Aan die woorden moest ik pas weer

Continue reading