ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): “Het geheim van de opstanding der doden”, n.a.v. 1 Korinthe 15: 51-58

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 29 mei 2019  * ds. Bas van der Graaf (Amsterdam) “Het geheim van de opstanding der doden“, n.a.v. 1 Korinthe 15: 51-58 Lieve mensen, Wij hebben vergankelijke lichamen, zegt Paulus wel een paar keer in dit stukje. Vergánkelijke  lichamen. Hij gebruikt een woord dat ook wel

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): ‘De Emmaüsgangers’, n.a.v. Lucas 24: 13 -35

*  Alle-Dag-Kerk, Amsterdam, Middagpauzedienst 1 mei 2019  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf Thema: De Emmaüsgangers, n.a.v. Lucas 24: 13 -35 Het is altijd een prachtig gedeelte het verhaal van die Emmaüsgangers, de twee mannen die in verdriet onderweg zijn en met elkaar in gesprek zijn en dan opeens

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): ‘Kracht wordt zichtbaar in broosheid’, n.a.v. 2 Korinthe 12: 1-10

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 28 november 2018  * ds Bas van der Graaf (Amsterdam) ‘Kracht wordt zichtbaar in broosheid‘, n.a.v. 2 Korinthe 12: 1-10 Gemeente, gasten in ons midden, Een paar maanden geleden was ik 25 jaar dominee. Daar heb ik uiteraard bij stilgestaan, met dankbaarheid. Maar terugkijkend over de afgelopen

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): ‘Jezus, onze koning en onze priester’, n.a.v. Psalm 110

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 23 mei 2018  * Ds Bas van der Graaf (Amsterdam) Jezus, onze koning en onze priester, n.a.v. Psalm 110 Gemeente, gasten in ons midden, Psalm 110 was voor de vroegste volgelingen van Jezus een ongelooflijk belangrijke psalm. Het was met name dit oude lied van Israël dat

Continue reading

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): “Een roepende in de woestijn”, n.a.v. Johannes 1: 19-28

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 december 2017  * Voorganger: Ds. Bas van der Graaf, Amsterdam “Een roepende in de woestijn“, n.a.v. Johannes 1: 19-28 Zusters en broeders, ‘Hij is een roepende in de woestijn.’  Kent u die uitdrukking? (zou dominee Gremdaat zeggen). President Nout Wellink van De Nederlandse Bank (DNB) voelde

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Het einde der tijden is het tijdperk van de Geest’ n.a.v. Handelingen 2: 14-21

*  Alle-Dag-Kerk, 28 juni 2017  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Het einde der tijden is het tijdperk van de Geest’ n.a.v. Handelingen 2: 14-21 Het Pinksterfeest kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar werd aangekondigd door de profeet Joël. Petrus grijpt dan ook naar zijn profetie

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Burgerrecht in de hemel’ n.a.v. Filippenzen 3: 17 – 4: 1

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 november 2016  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Burgerrecht in de hemel’ n.a.v. Filippenzen 3: 17 – 4: 1 Zusters en broeders, We zitten in de tijd van het jaar waarin in verschillende kerken wordt stilgestaan bij hen die ons ontvielen. Op 2 november

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘De Geest van God bidt voor en in ons’ n.a.v. Romeinen 8: 18-27

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 juni 2016  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘De Geest van God bidt voor en in ons’ n.a.v. Romeinen 8: 18-27 Gemeente, gasten in ons midden, Hebben jullie dat ook wel eens: dat je gewoon echt niet weet wat je bidden moet? Gewoon omdat

Continue reading

ds. Bas van der Graaf: ‘Altijd nieuwe redenen om te danken’ n.a.v. 1 Tessalonicenzen 5: 12-24

*  Alle-Dag-Kerk, 28 oktober 2015  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Altijd nieuwe redenen om te danken’ n.a.v. 1 Tessalonicenzen 5: 12-24 Lieve vrienden, ‘Dank God onder alle omstandigheden’, schrijft de apostel Paulus aan zijn lezers. Letterlijk: ‘Dank God in alles’. Aan die woorden moest ik pas weer

Continue reading