ds. Dirk-Jan Thijs: ‘De werkelijkheid achter de werkelijkheid’, n.a.v. 2 Koningen 6: 13-17

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 18 januari 2017  * Voorganger: ds Dirk-Jan Thijs (Amsterdam) De werkelijkheid achter de werkelijkheid (n.a.v. 2 Koningen 6: 13-17) Inleiding op de Schriftlezing: De koning van Aram (de streek rondom het huidige Aleppo in Syrië) voerde oorlog tegen Israël. Het was geen gewone oorlog; het waren invallen

Continue reading

ds. Dirk-Jan Thijs: ‘Van uitdelen word je rijker’ n.a.v. Lucas 9: 10-17

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 22 juni 2016  * Voorganger: ds. Dirk-Jan Thijs, Amsterdam ‘Van uitdelen word je rijker’ n.a.v. Lucas 9: 10-17 Beste mensen hier in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam en allen die met ons meeluisteren, Als je jarig bent en je zit op de basisschool –

Continue reading

ds. Dirk-Jan Thijs: ‘Een voorbijganger op de Weg’ n.a.v. Handelingen 24: 10-14

*  Alle-Dag-Kerk, 5 augustus 2015  * Voorganger: Ds. D.J.(Dirk-Jan) Thijs, Amsterdam ‘Een voorbijganger op de Weg’ n.a.v. Handelingen 24: 10-14 Inleiding tot de Schriftlezing: In de passage die we lezen uit de Bijbel ontmoeten we Paulus die ’s nachts door een garnizoen Romeinse soldaten naar Caesarea is overgebracht, een kustplaats

Continue reading