ds. Riegonda van Welie-Kaai: “De boom van kennis van goed en kwaad”, n.a.v. Genesis 2: 15 – 3: 9

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 augustus 2017  * Voorganger: Ds Riegonda van Welie-Kaai, Warmond ‘De boom van kennis van goed en kwaad‘, n.a.v. Genesis 2: 15  –  3: 9 Gemeente van Christus. God plaatst de mens in ons bijbelverhaal in de tuin van Eden, om deze te bewerken en erover te

Continue reading

ds. Riegonda van Welie-Kaai: ‘Over de storm op het meer…’, n.a.v. Markus 4: de verzen 35 – 41,

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 26 oktober 2016  * Voorganger: ds. Riegonda van Welie-Kaai De meditatie is geschreven naar aanleiding van het bekende bijbelgedeelte uit Markus 4: de verzen 35 – 41, over de storm op het meer… Gemeente van Christus, mensen hier vanmiddag bijeengekomen, Ons bijbelgedeelte van vanmiddag laat ons zien

Continue reading