mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam): “Rijk zijn bij God” n.a.v. Lukas 12, 13-21 (NBV)

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 7 augustus 2019  * Mgr. Dr. Dick Schoon – Amsterdam Thema: Rijk zijn bij God n.a.v. Lukas 12, 13-21 (NBV) Inleiding: Vakantie midden in het kalenderjaar, de vrijheid ervaren temidden van je dagelijkse beslommeringen; eigenlijk net zoiets als deze middagpauzedienst: in het midden van je mis­schien

Continue reading

mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam): “Jezus is Heer”, n.a.v. Romeinen 10: 8-13

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 maart 2019  * Voorganger: mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam) “Jezus is Heer“, n.a.v. Romeinen 10: 8-13 Gemeente van Jezus Christus, het is al gewoonte dat ik hier bij u mag voorgaan aan het begin van de 40-dagentijd. Dat heeft tot gevolg dat ik meestal met u

Continue reading

mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam): ‘Meer dan vrede’, n.a.v. Markus 9: 38-48

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 26 september 2018  * mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Meer dan vrede‘, n.a.v. Markus 9: 38-48 Aanstaande zondag vieren de samenwerkende kerken van Amsterdam-Zuid hun jaarlijkse oecumenische dienst, zoals gewoonlijk in de tijd van de vredesweek. Die vredesweek werd lang geleden in het leven geroepen door IKV

Continue reading

mgr.dr. Dick Schoon (Amsterdam): “Opdat allen één zijn”, n.a.v. Johannes 17: 14-23

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 mei 2018  * Voorganger: Mgr.dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Opdat allen één zijn‘, n.a.v. Johannes 17: 14-23 Openingslied: Liedboek 838, 1, 2 en 4. Slotlied: Liedboek 653, 1, 4 en 7. ‘Wezenzondag’ was het afgelopen zondag. Die naam is afgeleid uit het evangelie van Johannes, waar Jezus

Continue reading

mgr.dr. Dick Schoon: ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 september 2017  * Voorganger: Mgr.Dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10 De Galatenlezing werd door het liturgische team van de Vredeskrant  als tweede schriftlezing aangeraden voor afgelopen zondag, de afsluiting van de Vredesweek. Nu kun je in Paulus’ woorden inderdaad

Continue reading

mgr. dr. Dick Schoon: “40 dagen op weg naar Pasen” n.a.v. Matteüs 4: 1-11

 *  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 maart 2017  * Voorganger: mgr. dr. Dick Schoon, Amsterdam “40 dagen op weg naar Pasen” n.a.v. Matteüs 4: 1-11 Broeders en zusters, in de klassieke liturgie van de kerk wordt het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn gecombineerd met dat andere verhaal waarin

Continue reading

mgr. dr. Dick Schoon: ‘Bevrijdend oordeel’ n.a.v. Jesaja 30: 15-21

*  Alle-Dag-Kerk, 24 augustus 2016  * Voorganger: mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam ‘Bevrijdend oordeel’ n.a.v. Jesaja 30, 15-21 Broeders en zusters, ‘In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht.’ Ik weet niet hoe het u vergaan is de afgelopen weken, maar ik heb me wat ongemakkelijk gevoeld

Continue reading

mgr.dr. Dick Schoon: ‘Verblijdt u met Jeruzalem’ n.a.v. Brief aan de Filippenzen

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 maart 2016  * Voorganger: Mgr.dr. Dick Schoon. Amsterdam ‘Verblijdt u met Jeruzalem’ n.a.v. Brief aan de Filippenzen Broeders en zusters, veertig dagen volgen we Jezus op zijn weg naar Pasen. Vorige week vierden we nog zondag Laetare, ‘Verblijdt u met Jeruzalem’. Het leek het erop alsof

Continue reading

mgr. dr. Dick Schoon: ‘Omgekeerde wereld’ n.a.v. Markus 9: 30-37

*  Alle-Dag-Kerk, 16 september 2015  * Voorganger: mgr. dr. Dick Schoon, Amsterdam ‘Omgekeerde wereld’ n.a.v. Markus 9: 30-37 Broeders en zusters, het zal u niet ontgaan zijn, dat er in het evangeliegedeelte dat we zojuist lazen, een grote tegenstelling schuilt: Jezus kondigde zijn lijden en sterven aan, mét de verrijzenis

Continue reading

mgr.dr. Dick Schoon, Amsterdam: ’40 dagen op weg naar Pasen’ n.a.v. 2 Korinthe 6: 1-10

*  Alle-Dag-Kerk, Aswoensdag, 18 februari 2015  * Voorganger: mgr.dr. Dick Schoon, Amsterdam ’40 dagen op weg naar Pasen’ n.a.v. 2 Korinthe 6: 1-10 Broeders en zusters, Vorig jaar op aswoensdag mocht ik ook al uw voorganger in deze middagdienst zijn en om nu niet weer over de Bergrede te spreken

Continue reading