pastor Joost Verhoef (Amsterdam): “Het verhaal van ons geloof, het verhaal van een mens”, n.a.v. korte gedeelten uit Marcus 14 en 15

* _Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 17 april 2019_ * pastor Joost Verhoef (Amsterdam) “Het verhaal van ons geloof, het verhaal van een mens“, n.a.v. twee korte gedeelten uit Marcus 14 en 15 Jezus in de Hof van Olijven en Jezus sterft aan het kruis Lezing: Marcus 14, 32-42 Gethsémané Pater Frans van

Continue reading

pastor Joost Verhoef (Amsterdam): “Dichtbij het mysterie van ons geloof”, n.a.v. Johannes 6: 24-25

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 augustus 2018  * Pastor Joost Verhoef (Amsterdam) “Dichtbij het mysterie van ons geloof“, n.a.v. Johannes 6: 24-25   Mijn eerste begrafenis was de uitvaart van een nog jonge man. Johan heette hij. Hij was eind jaren 70 van de Antillen naar Amsterdam gekomen, had hier als

Continue reading

pastor Joost Verhoef, Amsterdam: ‘Allerheiligen/Allerzielen’ n.a.v. Openbaring 21: 1-5a

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 november 2017  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Allerheiligen/Allerzielen’ n.a.v. Openbaring 21: 1-5a Op dagen als deze, Allerheiligen en Allerzielen, klinken woorden anders, voelen gebaren anders. Oog in oog met de dood vangen we andere tonen op, andere signalen. We staan meer open voor wat gezegd

Continue reading

pastor Joost Verhoef: ‘Haat is gemakkelijk, voor liefde heb je moed nodig’ n.a.v. Matteüs 10: 17-22

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 14 december 2016  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Haat is gemakkelijk, voor liefde heb je moed nodig’ n.a.v. Matteüs 10: 17-22 Ik weet niet hoe het u vergaat, maar na het horen van deze woorden van Jezus zijn bij mij alle kerstklokje-klingeling-achtige gedachten in een keer

Continue reading

pastor Joost Verhoef: ‘Een muur om Bethlehem’ n.a.v. Lucas 2: 1-20

*  Alle-Dag-Kerk, 24 december 2014  * Voorganger: pastor Joost Verhoef ‘Een muur om Bethlehem’ n.a.v. Lucas 2: 1-20 Nazareth, Galilea, Bethlehem, Judea…, dwars door dit oude bijbelse land loopt tegenwoordig een muur, of een hek. 700 km afscheiding, metershoog. Nog niet zolang geleden was er een programma over op tv.

Continue reading