pastor Joost Verhoef: ‘Haat is gemakkelijk, voor liefde heb je moed nodig’ n.a.v. Matteüs 10: 17-22

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 14 december 2016  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Haat is gemakkelijk, voor liefde heb je moed nodig’ n.a.v. Matteüs 10: 17-22 Ik weet niet hoe het u vergaat, maar na het horen van deze woorden van Jezus zijn bij mij alle kerstklokje-klingeling-achtige gedachten in een keer

Continue reading

pastor Joost Verhoef: ‘Verwonder je….’ n.a.v. Johannes 15: 9-17

*  Alle-Dag-Kerk, 6 mei 2015  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Verwonder je….’ n.a.v. Johannes 15: 9-17 ‘Ik heb mijn leven hard gewerkt’, vertelt een vader aan het ziekbed van zijn 30-jarige zoon. ‘Het ging me voor de wind. Goed bedrijf, mooi huis in Spanje. Drie prachtige kinderen. Misschien ben

Continue reading

pastor Joost Verhoef: ‘Een muur om Bethlehem’ n.a.v. Lucas 2: 1-20

*  Alle-Dag-Kerk, 24 december 2014  * Voorganger: pastor Joost Verhoef ‘Een muur om Bethlehem’ n.a.v. Lucas 2: 1-20 Nazareth, Galilea, Bethlehem, Judea…, dwars door dit oude bijbelse land loopt tegenwoordig een muur, of een hek. 700 km afscheiding, metershoog. Nog niet zolang geleden was er een programma over op tv.

Continue reading