prof.dr. Antoine Bodar (Amsterdam): ‘In blijde verwachting’, n.a.v. Lucas 1: 26-45

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 19 december 2018  * prof.dr. Antoine Bodar (Amsterdam) ‘In blijde verwachting‘, n.a.v. Lucas 1: 26-45 ‘Nabij is de Heer voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem oprecht aanroepen.’ (Psalm 145: 18) ‘Dauwt hemelen uit den hoge en laten de wolken de Gerechte regenen. Laat de

Continue reading

prof.dr. Antoine Bodar (Amsterdam): “In verwachting van het Kerstfeest”, n.a.v. Lucas 2: 14 en Johannes 1: 4-5

* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 20 december 2017 * Voorganger: prof.dr. Antoine Bodar  (Amsterdam) ‘In verwachting van het Kerstfeest’ n.a.v. Lucas 2: 14 en Johannes 1: 4-5 I ‘Eer zij God in den hoge. En vrede op aarde aan de mensen van goede wil.’ Gezang van de engelen in de Kerstnacht, wanneer

Continue reading

prof.dr. Antoine Bodar: ‘Het Schriftwoord vervuld” n.a.v. Lucas 4: 14-30

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 januari 2016  * Voorganger: prof.dr. Antoine Bodar, Amsterdam ‘Het Schriftwoord vervuld’ n.a.v. Lucas 4: 14-30 Jezus is door Joannes gedoopt. Hij is door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen door de Duivel is beproefd en keert in de kracht van de Geest

Continue reading

prof.dr. Antoine Bodar: ‘Beheerser van wind en water’ n.a.v. Marcus 4: 35-41

*  Alle-Dag-Kerk, 24 juni 2015  * Voorganger: Prof.dr. Antoine Bodar, Amsterdam ‘BEHEERSER VAN WIND EN WATER’ n.a.v. Marcus 4: 35-41 Het meer van Galilea met daaromheen bergen en vlakten is nu zoals tweeduizend jaar geleden. Dezelfde soort vissen wordt hier nu gevangen, zoals toen door vissers die geroepen werden tot

Continue reading

prof. dr. A. P. L. Bodar: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ n.a.v. Spreuken 31: 10-13

*  Alle-Dag-Kerk, 12 november 2014  * Voorganger: prof.dr. Antoine Bodar ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ n.a.v. Spreuken 31: 10-13 ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ Zo luidt de vraag in het boek Spreuken (31,10) waarop in enen de kenschetsing van een dergelijke vrouw volgt (31,17): ‘Zij omgordt

Continue reading