prof.dr. Eric Cossee: “Op zoek naar een nieuwe balans”, n.a.v. Prediker 7: 16-18

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 september 2017  * Voorganger: Prof.Dr. Eric Cossee  (Rotterdam) ‘Op zoek naar een nieuwe balans‘, n.a.v. Prediker 7: 16-18 ‘Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en

Continue reading

prof.dr. Eric Cossee: ‘DE BREDE EN DE SMALLE WEG’, n.a.v. Matteüs 7: 13,14

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 februari 2017  * Voorganger: prof.dr. Eric Cossee, Rotterdam DE BREDE EN DE SMALLE WEG n.a.v. Matteüs 7: 13,14 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

Continue reading

prof.dr. Eric Cossee: ‘DOOR CHRISTUS BEMOEDIGD’, n.a.v. Filippenzen 2: 1, 2

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 14 september 2016  * Voorganger: prof. dr. Eric Cossee, Rotterdam DOOR CHRISTUS BEMOEDIGD n.a.v. Filippenzen 2: 1, 2 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt

Continue reading

prof.dr. Eric Cossee: ‘gesprekken onderweg’, n.a.v. Lucas 24: 13-17

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 30 maart 2016  * Voorganger: prof. dr. Eric Cossee, Rotterdam GESPREKKEN ONDERWEG En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, en zij spraken over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij

Continue reading