ds. Arianne Geudeke, Wilnis: ‘Dag aan Dag’ n.a.v. Psalm 68: 20 ‘Geprezen zij de Heer: Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil’

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 15 november 2017  * Voorganger: ds. Arianne Geudeke, Wilnis ‘Dag aan Dag’ n.a.v. Psalm 68: 20 ‘Geprezen zij de Heer: Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil’ Pluk de dag, hoor je mensen weleens zeggen. Geniet van iedere dag. Maar hoe moeilijk is

Continue reading

dr. Wouter Klouwen, Baarn: ‘Wie weg is, is gezien, n.a.v. Psalm 139

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 november 2017  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen “Wie weg is, is gezien” n.a.v. Psalm 139 Schriftlezing: Psalm 139: 1-3, 5, 7-10 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al

Continue reading

pastor Joost Verhoef, Amsterdam: ‘Allerheiligen/Allerzielen’ n.a.v. Openbaring 21: 1-5a

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 november 2017  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Allerheiligen/Allerzielen’ n.a.v. Openbaring 21: 1-5a Op dagen als deze, Allerheiligen en Allerzielen, klinken woorden anders, voelen gebaren anders. Oog in oog met de dood vangen we andere tonen op, andere signalen. We staan meer open voor wat gezegd

Continue reading

drs. Andries Knevel: ‘De poort naar het paradijs voor Luther’ n.a.v. Romeinen 1: 16 en 17

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 25 oktober 2017  * Voorganger: drs. Andries Knevel, Huizen ‘De poort naar het paradijs voor Luther’ n.a.v. Romeinen 1: 16 en 17. Over zes dagen is het zover. Dan is het 31 oktober. U was het misschien vergeten, hoewel, dat is met alle publiciteit best lastig, maar

Continue reading

Evangelist Johan Krijgsman: ‘Bij de naam noemen’, n.a.v. Lukas 19: 5

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 18 oktober 2017  * Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman, Amsterdam ‘Bij de naam noemen’ n.a.v. Lukas 19: 5   Wat bijzonder dat we allemaal een naam hebben. Stel dat we elkaar bij het Burgerservicenummer (BSN) moesten noemen. Het zou een chaos worden. Deze meditatie gaat over Zachéüs, de

Continue reading

ds. René van der Rijst: ‘Wie niet werkt…’ n.a.v. Matteüs 20: 1-16

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 4 oktober 2017  * Voorganger: ds. René van der Rijst, Haarlem ‘Wie niet werkt…’ n.a.v. Matteüs 20: 1-16 Dit heet een ‘middagpauzedienst’. Zijn er mensen die hier vanuit hun werk zijn gekomen? En de anderen? Werkt u vandaag? Krijgt u dan vanavond wel te eten? Immers: wie

Continue reading

mgr.dr. Dick Schoon: ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 september 2017  * Voorganger: Mgr.Dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10 De Galatenlezing werd door het liturgische team van de Vredeskrant  als tweede schriftlezing aangeraden voor afgelopen zondag, de afsluiting van de Vredesweek. Nu kun je in Paulus’ woorden inderdaad

Continue reading

ds. Wim Scheltens: ‘Het Woord van God houdt altijd stand’, n.a.v. Jesaja 40: 6-8

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 20 september 2017  * Jubileumdienst t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Middagpauzediensten Muzikale medewerking: Wim Magré (orgel), Jessica en Rhodé van Leeuwen (zang en harp)  Voorganger: Ds. Wim Scheltens Het Woord van God houdt altijd stand, n.a.v. Jesaja 40: 6-8 Het lijkt een overmoedige uitspraak: Gods woord

Continue reading

prof.dr. Eric Cossee: “Op zoek naar een nieuwe balans”, n.a.v. Prediker 7: 16-18

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 september 2017  * Voorganger: Prof.Dr. Eric Cossee  (Rotterdam) ‘Op zoek naar een nieuwe balans‘, n.a.v. Prediker 7: 16-18 ‘Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en

Continue reading