Informatie over de Alle-Dag-Kerk

Bereikbaarheid
De diensten van de stichting Alle-Dag-Kerk zijn bij te wonen in de Engelse Hervormde Kerk op Het Begijnhof in het Centrum van Amsterdam aan het Spui bij de Kalverstraat. Let op: Sinds medio 2018 zijn de OV-verbindingen in Amsterdam ingrijpend veranderd. Bereikbaarheid per tram is nu met de lijnen 2, 5, 4, 9, 16 en 24 (uitstappen halte Spui). En met de metro (Noord-Zuidlijn): .
Iedere woensdag is er een dienst om 12:40 uur; vanaf ca. 12:25 uur is er muziek en samenzang; de Kerk is open vanaf 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent van harte welkom!

Radio Bloemendaal
Iedere dinsdagmiddag is er een dienst van de stichting de Alle-Dag-Kerk te beluisteren op Radio Bloemendaal. Luister mee op de middengolf 1116 kHz AM. De middengolfzender wordt op een nader te bepalen tijdstip buiten gebruik gesteld. Mededelingen hierover volgen. Neem contact op met Radio Bloemendaal om te weten te komen welk alternatief voor de radio-ontvangst voor u van betekenis kan zijn.
De dienst die uitgezonden wordt, is de dienst die de woensdag ervoor is gehouden.
De uitzending begint om 12.00 uur met muziek. Indien u de zender niet kunt ontvangen, kunt u een cd-opname aanvragen van de dienst via de Bestelservice-link in het menu.
Binnen een dag na de dienst is de preek op de website die u nu bezoekt te downloaden vanuit het Preekrooster Alle-Dag-Kerk.

Klik op de Radio-link om meer te lezen over Radio Bloemendaal, of kijk op radiobloemendaal.nl.

Contactgegevens

Algemene informatie: info@alledagkerk.nl
Adres secretariaat:
Mercurius 28
1188 GC  AMSTELVEEN
Telefoon: 020 – 647 04 10
rekeningnummer: NL05INGB0000238938 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam te Huizen
Webbeheerder: webmaster@alledagkerk.nl

Ons bestuur

ds. B.J. van der Graaf (voorzitter)
Lodewijk Boisotstraat 31
1057 ZM  AMSTERDAM
tel. 020 – 7854406
e-mail: bjgraaf@gmail.com

 

mw. A.M. Spaargaren-Minnesma (secretaris)
Mercurius 28
1188 GC  AMSTELVEEN
tel. 020 – 6470410
e-mail: margot.spaargaren@ziggo.nl

 

mw. H.M. de Jong-Landheer (2e secretaris)
Onstein 25
1082 KK  AMSTERDAM
tel. 020 – 6443290
e-mail: margot.spaargaren@ziggo.nl

 

mw. L. Baars-Louwerse
(contactpersoon groepsbezoeken)
Schokkerspad 38
1081 KS  AMSTERDAM
tel. 020 – 2330533 / 06 – 17527958

 

 

dhr. Joost Hogenbirk (penningmeester)
Wagenweg 23
1276 XW  HUIZEN
tel. 06 38748292
e-mail: jhogenbirk@planet.nl

 

dhr. M.J. Hafkenscheid
AMSTERDAM
tel. 06 – 53818527
e-mail: mhafkenscheid@tiscali.nl

 

dhr. Rob Ittmann
Noorderhavenkade 55 A3
3039 RH  ROTTERDAM
tel. 06-22242177
e-mail: ittmann@denieuwepoort.org

Het bestuur voldoet aan alle integriteitseisen. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding, waarvan de maximale hoogte is vastgesteld door de Belastingdienst. Bestuurders ontvangen geen andere beloning.