*  Alle-Dag-Kerk Middagpauzedienst, 6 december 2017  * Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten (Amsterdam) ‘De zoon die het verschil maakt‘ n.a.v. fragmenten uit Exodus 1 – 14 Exodus 1 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte zijn gekomen met Jakob. Ieder met zijn huis, zijn ze gekomen: Ruben – Simeon – […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 29 november 2017  * Voorganger: Ds. Joost Röselaars, Amsterdam Over lofzang en dankbaarheid, n.a.v. Psalm 104: 1-6 en 19-30 De afgelopen vier jaren was ik predikant in Londen. Als ik in die jaren iets van Engelse kerken heb geleerd, dan is het wel het volgende: –  de gemeente houdt de lofzang gaande […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 22 november 2017  * Voorganger: Commissioner Hans van Vliet, Almere ‘De Naam van Jezus’ n.a.v. Filippenzen 2: 5-11 De naam die we dragen is belangrijk voor ons. De achternaam of familienaam hebben we ontvangen van de voorgaande generatie. Onze voornaam is ons gegeven. Sommigen zijn blij met hun naam, anderen vinden het […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 15 november 2017  * Voorganger: ds. Arianne Geudeke, Wilnis ‘Dag aan Dag’ n.a.v. Psalm 68: 20 ‘Geprezen zij de Heer: Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil’ Pluk de dag, hoor je mensen weleens zeggen. Geniet van iedere dag. Maar hoe moeilijk is dat. Een kind kan dat […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 november 2017  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen “Wie weg is, is gezien” n.a.v. Psalm 139 Schriftlezing: Psalm 139: 1-3, 5, 7-10 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 1 november 2017  * Voorganger: pastor Joost Verhoef, Amsterdam ‘Allerheiligen/Allerzielen’ n.a.v. Openbaring 21: 1-5a Op dagen als deze, Allerheiligen en Allerzielen, klinken woorden anders, voelen gebaren anders. Oog in oog met de dood vangen we andere tonen op, andere signalen. We staan meer open voor wat gezegd wordt, maar voelen ons tegelijk […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 25 oktober 2017  * Voorganger: drs. Andries Knevel, Huizen ‘De poort naar het paradijs voor Luther’ n.a.v. Romeinen 1: 16 en 17. Over zes dagen is het zover. Dan is het 31 oktober. U was het misschien vergeten, hoewel, dat is met alle publiciteit best lastig, maar dinsdag aanstaande vieren we 500 […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 18 oktober 2017  * Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman, Amsterdam ‘Bij de naam noemen’ n.a.v. Lukas 19: 5   Wat bijzonder dat we allemaal een naam hebben. Stel dat we elkaar bij het Burgerservicenummer (BSN) moesten noemen. Het zou een chaos worden. Deze meditatie gaat over Zachéüs, de tollenaar. Zijn naam betekent ‘de […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 4 oktober 2017  * Voorganger: ds. René van der Rijst, Haarlem ‘Wie niet werkt…’ n.a.v. Matteüs 20: 1-16 Dit heet een ‘middagpauzedienst’. Zijn er mensen die hier vanuit hun werk zijn gekomen? En de anderen? Werkt u vandaag? Krijgt u dan vanavond wel te eten? Immers: wie niet werkt, zal ook niet […]

Lees verder