*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 4 oktober 2017  * Voorganger: ds. René van der Rijst, Haarlem ‘Wie niet werkt…’ n.a.v. Matteüs 20: 1-16 Dit heet een ‘middagpauzedienst’. Zijn er mensen die hier vanuit hun werk zijn gekomen? En de anderen? Werkt u vandaag? Krijgt u dan vanavond wel te eten? Immers: wie niet werkt, zal ook niet […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 september 2017  * Voorganger: Mgr.Dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10 De Galatenlezing werd door het liturgische team van de Vredeskrant  als tweede schriftlezing aangeraden voor afgelopen zondag, de afsluiting van de Vredesweek. Nu kun je in Paulus’ woorden inderdaad wel vredelievende gedachten horen: je […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 20 september 2017  * Jubileumdienst t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Middagpauzediensten Muzikale medewerking: Wim Magré (orgel), Jessica en Rhodé van Leeuwen (zang en harp)  Voorganger: Ds. Wim Scheltens Het Woord van God houdt altijd stand, n.a.v. Jesaja 40: 6-8 Het lijkt een overmoedige uitspraak: Gods woord houdt altijd stand. Maar het […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 september 2017  * Voorganger: Prof.Dr. Eric Cossee  (Rotterdam) ‘Op zoek naar een nieuwe balans‘, n.a.v. Prediker 7: 16-18 ‘Wees niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 6 september 2017  * Voorganger: ds. Tim Vreugdenhil, Amsterdam ‘Wat betekent voor ons de roeping van Samuël?’ n.a.v. 1 Samuël 3: 1-10 (NBV) Het verhaal van de roeping van Samuël is voor mij een heel hoopvol verhaal. Hoopvol is om te beginnen: de herkenning. Lang voordat God uit Jorwerd verdween, kon hij […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 30 augustus 2017  * Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort    –   Bloemendaal “Een onkenbare God” ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ, n.a.v. Handelingen 17 De recente roman van Adriaan van Dis getiteld ‘In het buitengebied’ gaat over alleen zijn. De hoofdpersoon doet tal van pogingen om zijn eenzaamheid te doorbreken. Hij koopt een door een Japanse provider aangestuurde […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 augustus 2017  * Voorganger: Ds Riegonda van Welie-Kaai, Warmond ‘De boom van kennis van goed en kwaad‘, n.a.v. Genesis 2: 15  –  3: 9 Gemeente van Christus. God plaatst de mens in ons bijbelverhaal in de tuin van Eden, om deze te bewerken en erover te waken, zo staat er. God […]

Lees verder

*  Alle-Dag Kerk, Middagpauzedienst 9 augustus 2017  * Voorganger: Ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra  (Driebergen) ‘Wij verwachten een stad‘ n.a.v. Hebreeën 11: 1-3 en 8-15 ‘We are in the season of Hope’ zei president Obama een paar jaar geleden in een december-toespraak. Het NOS-journaal vertaalde laf: `Het loopt tegen de kerstdagen.’ Het bericht werd er ineens […]

Lees verder