*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 november 2017  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen “Wie weg is, is gezien” n.a.v. Psalm 139 Schriftlezing: Psalm 139: 1-3, 5, 7-10 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. […]

Lees verder

*  Alle-Dag-kerk, Middagpauzedienst 21 december 2016  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen, Baarn ‘Gods Nachtwacht’ n.a.v. Lucas 2: 6-11 Inleiding Vanmiddag wil ik, omdat we hier vandaag in de Alle-Dag-Kerk het kerstfeest vieren, uit het kerstevangelie overdenken wat er over de herders staat, in Lucas 2. En ik lees u enkele verzen uit het kerstevangelie: En […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 23 maart 2016  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen, Baarn “Hij heeft hen driemaal slapende gevonden” n.a.v. Matteüs 26: 36-45 Inleiding Ik wil met u overdenken het gedeelte uit Matteüs, waar Jezus in de hof van Getsemané is en zijn discipelen vraagt te waken en te bidden, en dan zegt Jezus (en ik […]

Lees verder