*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 22 mei 2019  * ds. Joost Röselaers (Amsterdam) Verhaal van Kaïn en Abel, n.a.v. Genesis 4: 1-16 Een Amsterdams gemeentelid probeert mij al jaren Amsterdamse woorden en uitdrukkingen te leren. Recentelijk leerde hij mij het woord Ponem. ‘Ponem’: dat is Amsterdamse straattaal en het is afkomstig uit het Jiddisch van de Joodse gemeenschap. […]

Lees verder

* Alle-Dag-Kerk, Amsterdam, Middagpauzedienst 24 oktober 2018 * Ds. Joost Röselaers (Amsterdam) Leven met de onvastheid van het bestaan, n.a.v. Mattheus 6: 24-34 Hoe kan een mens leven met onzekerheid? Met de onvastheid van het bestaan? Dat zijn de vragen voor de mensen tot wie Jezus zich richt: in de Bergrede. Zijn leerlingen hebben hun […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 29 november 2017  * Voorganger: Ds. Joost Röselaers, Amsterdam Over lofzang en dankbaarheid, n.a.v. Psalm 104: 1-6 en 19-30 De afgelopen vier jaren was ik predikant in Londen. Als ik in die jaren iets van Engelse kerken heb geleerd, dan is het wel het volgende: –  de gemeente houdt de lofzang gaande […]

Lees verder