*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 30 januari 2019  * ds. Piet van Veelen (Bennebroek) “God maakt geen onderscheid“, n.a.v. Johannes 4: 5-14 Afgelopen zondag stond op het preekrooster van de Evangelische Broedergemeente een gedeelte uit Johannes 4. We lezen de verzen 5 t/m 14 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling: 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 24 januari 2018  * Voorganger: Ds. Piet van Veelen,  Wormer ‘De actualiteit van Gods Koninkrijk’ n.a.v. Marcus 1: 14 en 15 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom […]

Lees verder