ds. Wim Scheltens (Lunteren): ‘Liefde voor de tegenwoordige wereld’, n.a.v. 2 Timotheüs 4: 6-11

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 25 september 2019  *

ds. Wim Scheltens (Lunteren)

Liefde voor de tegenwoordige wereld, n.a.v. 2 Timotheüs 4: 6-11

Eén van de mooiste gedachten in de Bijbel is: uit liefde voor de wereld heeft God zijn Zoon gezonden (Johannes 3:16). Zodoende kan Jezus het beste gekend worden als teken van Gods onvoorwaardelijke liefde voor de wereld.
En wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven ontvangen.

Dat zijn zo van die woorden in de Bijbel, waar je warm van kunt worden.

Iemand zei me vorig jaar, toen ik duidelijk maakte, dat ik het best spannend vond om op Kerstavond in het Concertgebouw een paar woorden te mogen zeggen: “Vertel nu maar dat God de wereld liefheeft en daarom zijn Zoon gezonden heeft, dan is het al goed.”

Als je er goed over nadenkt, dan is dat ook fantastisch. Dat de wereld bij God geen afschuw oproept, maar juist de liefde van God doet oplaaien. Die geestdrift in de Bijbel, die spreekt me zo aan. Heel anders dan de zwartgalligheid van de straat of van internet, zoals: “We leven in een waardeloze wereld”.

Toch is het ook weer niet allemaal zonneschijn in de Bijbel.
Eén van de meest trieste zinnetjes uit de Bijbel is de verzuchting van Paulus over Demas: “Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken” (2 Timoteüs 4: 10).

Demas geeft de pijp aan Maarten, als het om geloven in Jezus Christus gaat.
Hij vertrekt met de Noorderzon naar Tessalonica. U kent die stad misschien als vakantiebestemming in het noorden van Griekenland. De stad ligt aan een baai van de Egeïsche Zee op een helling als een spinnende poes in de zon.Demas kan overigens tot onze verbeelding spreken. Eerst wordt hij benieuwd naar wat er over een zekere Jezus gezegd wordt, dat Hij Redder is en Zoon van God. Hij raakt onder de indruk van dat ongedacht mooie van redding en ontferming van God over ons bestaan. Hij begint de naam van Jezus lief te krijgen en ziet Jezus als een groot geschenk in zijn leven. Hij hoort hoe Paulus vol vuur over geloof en christelijk leven spreekt. Hij volgt Paulus als helpende gelovige. En dan duurt het niet heel lang, of de twijfels bekruipen Demas: Is dit het nou, moet hij zijn leven lang helpende knecht zijn van Paulus?  En trouwens, dat je gelooft, hoeft toch niet te betekenen, dat je de geneugten van de wereld op afstand moet houden?
Zou dat ‘t zijn, dat de wereldse geneugten verleidend zijn voor Demas?
Ik aarzel. Waarom zouden we meteen aan excessen en verslaving denken? Het kan ook eenvoudiger zijn. Dat je een deugdzaam mens bent, eerlijk en sociaal.
De tegenwoordige tijd is de wereld van nu. Dat is wat de mens hier en nu ziet en kent en beleeft. Dat is het leven waarin wij een plaats en een taak hebben, onze plek vinden en ons werk. Deze tegenwoordige wereld heeft Demas lief gekregen. Dat mag. Daar is ook geen bezwaar tegen.
“Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren. De zeeën en rivieren, ik heb het leven lief.”, zo zingt Toon Hermans. Daar is toch niets op tegen?

Er is één ding, waar Jezus bij dat liefhebben wel op wijst:  “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.” (Matteüs 10:37). Wat hoor je daarin? Liefhebben – daar is niks op tegen. Maar liefhebben boven Mij, dat is het punt voor Jezus.

In Groningen zeggen ze graag: “Er gaat niets boven Groningen!”
In de Bijbel treffen we ook zo’n gedachte aan: er gaat niets boven de liefde van Christus en voor Christus. Dat staat nummer één!

Willen we dat? Of trekt ons de positie van Demas toch aan? Paulus inruilen voor de tegenwoordige wereld…
Laten we het vanmiddag goed zien: het allesbepalende en doorslaggevende van de liefde van Christus en voor Christus staat niet haaks op de tegenwoordige wereld: het geeft sfeer en beleving aan de tegenwoordige wereld. Het zet de toon van de muziek in de tegenwoordige wereld. Het geeft richting aan onze houding in de tegenwoordige wereld.

Zo lief heeft God de tegenwoordige wereld, dat hij zijn Zoon gegeven heeft om in die tegenwoordige wereld verzoening en genade te brengen. Dat kan die tegenwoordige wereld wel gebruiken. Want de tegenwoordige wereld brengt uit zichzelf niet zo veel verzoening en genade met zich mee. Het gaat (te) vaak om een keiharde concurrentie, belangenstrijd en het eigen gelijk.

Dacht je dat de Here God dat niet zag?
Juist daarom heeft Hij zijn Zoon gezonden om een keer te brengen in de sfeer van de tegenwoordige wereld. Jezus liefhebben boven al voorkomt, dat je om je eigen ik heen blijft draaien. En de liefde van Christus brengt je in het weldadige klimaat van tijd en eeuwigheid, waar niets of niemand ons van die liefde kan scheiden. Och, wat mooi, dat het kwade er niet meer zal zijn en dat de tranen van de tegenwoordige tijd worden afgewist.
Amen

Plaats een reactie