Welkom bij de Alle Dag Kerk

Misschien heeft u ook wel eens gehoord, dat een voorganger het voorlezen van de Apostolische Geloofsbelijdens zo inleidde:

Belijden wij thans
Met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen, onbetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreke met mij in zijn hart aldus…

En dan volgde die belijdenis.
Speciaal die woorden “van alle tijden en plaatsen” spreken ons altijd weer aan. De kerk is zo wereldwijd, zo universeel. Daar hoort ook de Alle-Dag-Kerk bij, in september 2017 al 85 jaar. Elke woensdag klinkt op het Begijnhof het Woord van onze God immers!

 

ERC

In de media

Ook via de media doet de Alle-Dag-Kerk van zich horen en spreken. Van Radio Bloemendaal tot de dagbladen, overal hoor en lees je ervan. Ook hierin klinkt het “van alle tijden en alle plaatsen”. Op Facebook kunt u vinden: @alledagkerkamsterdam

Het vrij nieuwe medium is internet, het wereldwijde web waarop de Alle-Dag-Kerk zich vanzelfsprekend ook presenteert. We proberen te werken aan een bijdetijdse presentatie die, wat rooster e.d. betreft, ook steeds up-to-date is. De preken vanaf eind 2015 kunt u op de website niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Klik daartoe (bij de preek) op het startdriehoekje links in de voortgangsbalk of op het pictogram van de hoofdtelefoon bovenaan naast de kopregel. U ziet daar ook de mogelijkheid voor het downloaden van de tekst van de preek.
U hoeft dus voor het volgen van de preek niet meer de website te verlaten om naar de site van Radio Bloemendaal te gaan. Daar zijn wel de meest recente Alle-Dag-Kerk-diensten integraal te volgen.
Per 1 oktober 2018 zijn de radio-uitzendingen van Radio Bloemendaal op de middengolf gestaakt. Radio Bloemendaal is dan nog uitsluitend via internet te ontvangen. Voor vragen hierover kunt u de website www.radiobloemendaal.nl raadplegen.

 

Aanstaande evenementen

Laatste nieuws

  • Rooster voorgangers & organisten eerste helft 2019

    MIDDAGPAUZEDIENSTEN ALLE-DAG-KERK VOORGANGERS EN ORGANISTEN – EERSTE HALFJAAR 2019 Wegens ziekte van Wim Magré zullen tot nader order zijn speelbeurten worden waargenomen door andere organisten. woensdag voorganger te organist 2 jan. Pastor Marja van Gaalen Ilpendam Everhard Zwart 9 jan. Evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Rob van Dijk 16 jan.

  • Rooster voorgangers & organisten tweede helft 2018

    woens-dag voorganger te organist 4 juli Evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Rob van Dijk 11 juli Ds. Arianne Geudeke Wilnis Wim Magré 18 juli Ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart 25 juli Prof. Dr. Gerard den Hertog Apeldoorn Rob van Dijk 1 aug Dr. Paul Visser Amsterdam Everhard Zwart 8