– Herdenkingswoord 85 jarig bestaan

*  Middagpauzedienst 20 september 2017  *

Jubileumdienst t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Middagpauzediensten

Voorganger: Ds. Wim Scheltens

Het Woord van God houdt altijd stand, n.a.v. Jesaja 40: 6-8

Het lijkt een overmoedige uitspraak: Gods woord houdt altijd stand.

Maar het is geen menselijke uitspraak alleen: het is een uitspraak, waartoe wordt opgeroepen. Jesaja wordt geroepen om dit te zeggen. Nee, de profeet heeft het niet zelf bedacht. Ja, dan zou het overmoedig zijn.

In onze tijd en in alle tijden is de aandacht voor Gods Woord niet altijd hooggestemd aanwezig. Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte vorige week bekend, dat 1 op de 5 Nederlanders in de Bijbel leest. Dat betekent: een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. En wat blijkt bij dit Bijbelgebruik? ‘De Bijbel verrast’, zegt 73,8%. ‘De Bijbel stemt vrolijk’, zegt 77,1%. ‘De Bijbel geeft antwoord’, zegt 75,5% van de lezers.

Misschien klinkt juist daarom wel een stem tegen Jesaja – in een tijd dat lezen nog niet zo gewoon was: “Verkondig!”. Het moet de wereld in: want niet alles behoort bij dat proces van komen en gaan, van opkomen en neergaan, van bloeien en verwelken. Er is iets, wat daar uitzonderlijk bij bovenuit steekt: Gods Woord blijft, ook al wisselen mensen en tijden. Gods Woord als blijvertje! Dat verzin je zelf niet, want wij zijn opgegroeid met “Niets is hier blijvend…”.

Daarom is het zo bijzonder, dat er een stem klinkt: ‘Verkondig!’. En de inhoud van die verkondiging is ook meteen duidelijk: “De mens is als het gras en bloemen die verdorren, maar het Woord van onze God houdt altijd stand”.

Valt het u ook op, dat er staat ‘onze God’. Dat wijst op een band, op een vertrouwensband, op het verbond, dat terug gaat op Abraham, de vader van alle gelovigen. Verkondiging heeft met geloof te maken. Verkondiging is gericht op mensen, die oog hebben voor wezenlijke dingen.

In de 85 jaar Alle-Dag-Kerk is steeds dit immer standhoudende Woord van God de leidraad geweest. Vooral ter bemoediging! Daar lag al die jaren zowel in de meditatie als in de orgelmuziek het zwaartepunt: om elkaar te bemoedigen in tijden van spanning en druk. 85 jaar geleden viel precies in de jaren ‘30 met die zware economische crisis en de opkomende dreiging van Hitler-Duitsland. Dan juist mag in de middagpauzedienst op de woensdagmiddag een juweeltje uit de Bijbel aan de orde komen. Steeds wordt zo’n Bijbelgedeelte tegen het licht gehouden en in onze tijd geplaatst. Niet de uitleg geeft de doorslag, maar het Bijbelwoord dat zich laat overdenken. Het blijft gaan om Gods Woord, dat zich onder de uitleg staande houdt. En de organist improviseert lustig over een lied dat Gods genade en liefde en trouw bejubelt. Zo blijft het Woord van God werkzaam.

Deze tekst uit Jesaja is ook gebruikt bij het 150-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap in 1964. Een plaquette met deze tekst hangt buiten aan de muur van deze kerk. Het Bijbelgenootschap en de Alle-Dag-Kerk en het Begijnhof hebben iets met elkaar. Een bestuurslid van het Bijbelgenootschap behoorde bij de oprichters van de Alle-Dag-Kerk. Bezig zijn met Gods Woord is blijkbaar creatief, verrassend soms, helpend of vrolijk stemmend. Dat komt wellicht omdat het Evangelie een blijde boodschap is. Je merkt gedrevenheid en inspiratie en een opgewekt gezicht ook. Want het is bemoedigend, dat God zijn gezaghebbende Woord als draagstoel onder jouw kwetsbare leven plaatst.

Als eerste woord van God horen wij klinken: ‘Er zij licht’. Zo mogen we merken dat de Here God meer gehecht is aan licht dan aan duisternis, meer aan liefde dan aan haat, meer verknocht is aan het leven, dat Hij geweven heeft, dan aan ziekte en dood. Daarom is de heilsboodschap zo verweven met het leven van Jezus Christus, die zijn wonderdaden deed om de redding centraal te stellen. Omdat Gods Woord bemoedigend is, blijft de Alle-Dag-Kerk zo lang als mogelijk doorgaan met de middagpauzediensten met een zinnetje uit de Bijbel ter overdenking. Zoals vandaag: ‘het Woord van onze God houdt altijd stand’.

Johannes noemt in het vierde Evangelie Jezus als het ‘vleesgeworden Woord met de heerlijkheid van de Eniggeboren Zoon van de Vader’ (Johannes 1:14).

Jezus als onze goede Herder is ook bemoedigend. Gewonde schapen, verloren schapen – Hij weet ze wel te vinden met zijn ontferming. Dat komt voort uit de liefde van God, die een verzoeningsgerichte sfeer schept. Zo worden onze tekortkomingen gebracht in de zuiverende werking van vergeving der zonden.

Ons kwetsbare leven wordt geleid langs de weg van geloof naar het eeuwige leven, dat stand houdt, zoals Gods Woord stand houdt.

Merkt u de positieve toonzetting van dat Woord van God? In zwaarmoedige kringen is een opbeurend woord welkom over Gods trouw die groter is dan onze ontrouw. In een oppervlakkige sfeer is dienstbaarheid een vreemde, maar interessante eend in de bijt. Als Jezus zegt: ‘Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ’, dan hoor je weer eens iets anders, iets opbouwends ook, iets wat je verder helpt! (Matteüs 11: 29).

Zachtmoedigheid  en nederigheid van hart – dat zijn eigenschappen, die vandaag de dag niet voor het opscheppen liggen. We blazen het liefst hoog van de toren. Wij laten ons de kaas niet van het brood eten, kom nou! Zo draait ons leven steeds meer om onze eigen navel. Opeens kun je dan merken, dat je jezelf isoleert. Je raakt zomaar je bestemming uit het oog en alle vergezicht raakt buiten beeld. En daarom,  juist daarom klinkt het Woord van God als een tegengeluid. Het is een vrije keuze om daaraan dienstbaar te zijn. De Alle-Dag-Kerk heeft 85 jaar geleden zo gekozen en sindsdien bevestigd van bestuur tot bestuur en van middagpauzedienst tot middagpauzedienst. Zo zien we in onze eigen geschiedenis, hoe het Woord van God doorgaat.
Amen