Welkom bij Stichting Alle-Dag-Kerk

Misschien heeft u ook wel eens gehoord, dat een voorganger het voorlezen van de Apostolische Geloofsbelijdens zo inleidde:

Belijden wij thans Met de kerk van alle tijden en plaatsen Ons algemeen, onbetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreke met mij in zijn hart aldus…

En dan volgde die belijdenis. Speciaal die woorden “van alle tijden en plaatsen” spreken ons altijd weer aan. De kerk is zo wereldwijd, zo universeel.

Daar hoort ook de Alle-Dag-Kerk bij, al ruim 80 jaar. Elke woensdag klinkt op het Begijnhof het Woord van onze God immers!

In de media

Ook via de media doet de Alle-Dag-Kerk van zich horen en spreken. Van Radio Bloemendaal, tot Twitter en Facebook en tot de dagbladen, overal hoor en lees je ervan. Ook hierin klinkt het “van alle tijden en alle plaatsen”.

Het nieuwste medium is internet, het wereldwijde web waarop de Alle-Dag-Kerk zich vanzelfsprekend ook presenteert. We proberen te werken aan een bijdetijdse presentatie die, wat rooster e.d. betreft, ook steeds up-to-date is. De Alle-Dag-Kerk is te vinden op Facebook@alledagkerkamsterdam.

Laatste nieuws

  • Nieuwsbrief augustus 2020

    Nieuwsbrief Alle-Dag-Kerk  augustus 2010 Van de voorzitter We gaan weer beginnen! 2 september Na een noodgedwongen pauze van een half jaar geloven we dat we...

    Lees meer
  • Nieuwsbrief juli 2020

    Als vervolg op deze Nieuwsbrief, klik hier voor Nieuwsbrief augustus 2020. Van de voorzitter Alles viel grotendeels stil de afgelopen maanden. Dat gold om te...

    Lees meer