Jaarplan 2017 – medio 2021

Doelstelling: voortzetting geven aan het houden van wekelijkse Middagpauzediensten op de woensdagmiddag in het gebouw van de Engelse Hervormde Kerk op het Begijnhof in Amsterdam.
Zo wil het bestuur van de Alle-Dag-Kerk de continuïteit bevorderen van het initiatief sinds 1932 tot het opzetten van een middagpooze voor de vrede om rust te geven aan vermoeide zielen en plaats te maken voor de inwerking van Gods Geest en de liefde tot de naaste.

Werkwijze
Het bestuur zorgt met enkele vrijwilligers voor een goede organisatie en ontvangst van deelnemers aan de middagpauzediensten. Voorgangers worden uitgenodigd uit diverse kring. Het gaat om bevoegde voorgangers in hun kerk, hetzij protestants, hetzij Rooms-katholiek of oudkatholiek.
Er zijn twee vaste en een aantal wisselende organisten, die om beurten de diensten begeleiden op het orgel of op de vleugel. Na afloopt is er koffie en thee voor de bezoekers. Groepen kunnen een rondleiding krijgen voorafgaande aan de Middagpauzedienst. De kerk gaat om 12 uur open voor het publiek en de Middagpauzedienst begint om 12.40 uur met vanaf 12.25 uur samenzang.

We adverteren regelmatig in het dagblad Trouw en hebben een halfjaarlijks magazine dat op ruime schaal verspreid wordt. Op dinsdagmiddag zendt Radio Bloemendaal onze diensten uit (van 12-13.30 uur) viahun website.

Inhoudelijke en operationele thema’s

Het bestuur bezint zich op mogelijkheden van kerkelijke presentie in de stad.

Doelstellingen 2017 – medio 2021
1. Zo goed mogelijk uitvoering geven aan onze algemene doelstelling.
2. De aantrekkelijkheid van onze activiteiten vergroten door het zoeken van tot de verbeelding sprekende voorgangers.
3. De ontvangst en de ontmoetingen en gesprekken na de dienst, met koffie en thee voortzetten en intensiveren.
4. Zoeken naar een grotere groep vrijwilligers.
5. Werken aan een verbeterde website.
6. Letten op het in stand houden van een kring van vrijwilligers.
7. Samenwerking onderzoeken met organisaties die activiteiten organiseren die met onze doelstelling verwant zijn.

Mensen
Wekelijks zijn bestuursleden aanwezig om de bezoekers te verwelkomen, de voorganger en de organist te ontvangen en om de organisatie draaiende te houden. Enkele bestuursleden zijn minder vaak aanwezig op de woensdagmiddagen. We hebben gelukkig vrijwilligers voor de techniek en voor het koffie- en thee-schenken na de dienst en het opruimen van de kerk.

Toekomst
We gaan de toekomst optimistisch tegemoet, omdat de aanwezige bezoekers de diensten op grote prijs stellen. We zien een verouderend publiek, maar we zien ook nieuwe gezichten van mensen die net gepensioneerd zijn.

In vakantietijden komen ook gezinnen binnen.Regelmatig zijn er jonge deelnemers aan de diensten, maar die zijn niet in groten getale aanwezig. We werken aan de kwaliteit van de diensten.

Het valt op dat de advertentie in het dagblad Trouw meewerkt aan het actueel houden van de naamsbekendheid van de middagpauzediensten van de Alle-Dag-Kerk – veel deelnemers die niet regelmatig komen zijn blij verrast dat de Alle-Dag-Kerk, die ze kennen uit hun jeugd via de NCRV (radio), nog bestaat.