Nieuwsbrief Alle-Dag-Kerk  augustus 2020 (correctie: oktober; toevoeging: december)

Van de voorzitter

We zijn weer begonnen! 2 september

Na een noodgedwongen pauze van een half jaar geloven we dat we weer (voorzichtig) een begin kunnen maken met de samenkomsten op woensdagmiddag. In goed overleg met de besturen van de English Reformed Church en de Diensten met Belangstellenden hebben we een goed plan gemaakt om de diensten conform alle maatregelen veilig te kunnen organiseren.
Het maximaal aantal bezoekers van de kerk is (per 8 oktober) vastgesteld op 30 en we hopen dat dit ons voldoende ruimte biedt.
Uiteraard worden de diensten ook weer op internet uitgezonden via Radio Bloemendaal en zijn de meditaties ook te beluisteren op de website van de Alle-Dag-Kerk. Daarbij verwachten we dat begin september ook de aangeschafte live-stream in werking zal zijn (maar helemaal zeker is dat nog niet).

We nodigen iedereen dus hartelijk uit om fysiek of online de diensten weer mee te maken.

Van belang om te weten is:
*  bij de ingang aan het Spui zal u worden verwelkomd met de inmiddels bekende vragen over uw gezondheid en het verzoek uw contactgegevens te laten registreren
*  in de kerk gaat iedereen direct naar zijn of haar plaats en na afloop ook direct weer naar buiten
*  na afloop is er dus helaas geen ontmoetingsmoment, zoals we dat gewend waren; dat moet nog even wachten
*  op dit moment zal er geen samenzang vooraf zijn; of we samen kunnen zingen is nog niet zeker, in elk geval worden de gekozen liederen wel door een solist of een groepje voorgezongen.

Kortom: de diensten vinden plaats van 12.40-13.00 uur, de inloop is vanaf 12.25 uur, de ingang is aan het Spui en daar moet u zich melden. (NB: de kerk was altijd om 12 uur al open, maar dat vervalt met het schrappen van de samenzang vooraf; en let op: laatkomers kunnen niet meer naar binnen! )

We hopen elkaar weer te ontmoeten, fysiek of in gedachten. We zien uit naar gezegende diensten!

Investeren in de toekomst

Eerder hebben we als bestuur al gemeld dat we bezig waren met een onderzoek naar mogelijkheden om het bereik van de Alle-Dag-Kerk te vergroten. Gezien de terugloop van de bezoekersaantallen en de gemiddeld grijzer wordende groep bezoekers is dit noodzakelijk.
De eerste stap was dat we een onderzoek lieten uitvoeren door Tim Vreugdenhil en Reinoud Beimers. De onderzoeksresultaten openden allerlei nieuwe perspectieven, waarvan er één tot een besluit heeft geleid: het zou goed zijn als iemand een jaar lang een aantal uren zou kunnen investeren in het leggen van nieuwe contacten en het denken over vruchtbare vernieuwingen. Ikzelf kreeg daar gaandeweg steeds meer ideeën bij, mede ingegeven door mijn inmiddels ruime ervaring met pionieren en het begeleiden van Amsterdamse pioniersplekken.
Samen kwamen we zo tot het besluit dat ik het komende jaar 4-8 uren per week ga investeren in onze mooie Alle-Dag-Kerk, waarna we evalueren. U zult mij dus in het komende jaar op allerlei manieren vaker in beeld zien komen, in en rond de diensten en online. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een hartelijke groet van de voorzitter, Bas van der Graaf

Toevoeging:
Zoals u gemerkt zult hebben, zijn de diensten vanaf midden december 2020 weer gestaakt. Wanneer ze weer hervat zullen worden is voorlopig nog niet duidelijk. Misschien de tweede woensdag van maart 2021?