Informatie over de Alle-Dag-Kerk

Bereikbaarheid De diensten van de stichting Alle-Dag-Kerk zijn bij te wonen in de Engelse Hervormde Kerk op Het Begijnhof in het Centrum van Amsterdam aan het Spui bij de Kalverstraat. Let op: Sinds medio 2018 zijn de OV-verbindingen in Amsterdam ingrijpend veranderd. Bereikbaarheid per tram is nu met de lijnen die een halte Spui of Rokin hebben. En met de metro (Noord-Zuidlijn): halte Rokin. Iedere woensdag is er een dienst om 12:40 uur; vanaf ca. 12:25 uur is er muziek en samenzang; de Kerk is open vanaf 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent van harte welkom!

Radio Bloemendaal Iedere dinsdagmiddag is op internet een dienst van de stichting de Alle-Dag-Kerk te beluisteren bij Radio Bloemendaal. De middengolfzender is 1 oktober 2018 buiten gebruik gesteld. Neem contact op met Radio Bloemendaal om te weten te komen welk alternatief voor de radio-ontvangst voor u van betekenis kan zijn. De dienst die uitgezonden wordt, is de dienst die de woensdag ervoor is gehouden. De uitzending begint om 12.00 uur met muziek. Indien u de zender niet kunt ontvangen, kunt u een cd-opname aanvragen van de dienst via de Bestelservice-link in het menu. Binnen een dag na de dienst is de preek op de website die u nu bezoekt (alledagkerk.nl) te downloaden vanuit het Preekrooster Alle-Dag-Kerk.

Klik op de Radio-link om meer te lezen over Radio Bloemendaal, of kijk op radiobloemendaal.nl.

Contactgegevens

Algemene informatie: info@alledagkerk.nl Adres secretariaat: Mercurius 28 1188 GC  AMSTELVEEN Telefoon: 020 – 647 04 10 rekeningnummer: NL05INGB0000238938 t.n.v. Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam te Huizen Webbeheerder: webmaster@alledagkerk.nl

Ons bestuur

ds. Bas van der Graaf (voorzitter) Lodewijk Boisotstraat 31 __ 1057 ZM  AMSTERDAM tel. 020 – 7854406 e-mail: bjgraaf@gmail.com

mw. Margot Spaargaren-Minnesma (secretaris) Mercurius 28  __ 1188 GC  AMSTELVEEN tel. 020 – 6470410 e-mail: margot.spaargaren@ziggo.nl

mw. Hetty de Jong-Landheer (2e secretaris) Onstein 25 __ 1082 KK  AMSTERDAM tel. 020 – 6443290 e-mail: h.jonglandheer@gmail.com 

mw. Leonie Baars-Louwerse (contactpersoon groepsbezoeken) Schokkerspad 38 __ 1081 KS  AMSTERDAM tel. 020 – 2330533 / 06 – 17527958 e-mail: leoniebaarslouwerse@gmail.com

dhr. Joost Hogenbirk (penningmeester) Wagenweg 23 __ 1276 XW  HUIZEN__ tel. 06 – 38748292 email: jhogenbirk@planet.nl

dhr. Mark Hafkenscheid AMSTERDAM tel. 06 – 53818527 e-mail: mhafkenscheid@tiscali.nl

Het bestuur voldoet aan alle integriteitseisen. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding, waarvan de maximale hoogte is vastgesteld door de Belastingdienst. Bestuurders ontvangen geen andere beloning.

BELANGRIJKE MEDEDELING>>>> Middagpauzediensten zijn weer gestart <<<<

Vanaf woensdag  10 maart zijn de Middagpauzediensten hervat.
De coronaregels blijven van kracht: Maximaal 30 bezoekers, mondkapjes, ontsmetten, ruime afstand, geen gemeentezang. Aanmelding vooraf is niet vereist.
>>>  Deur open 12:25 uur.  >>>  Aanvang dienst 12:40 uur.