Financieel

Onze Stichting zet zich 100% voor het algemeen belang in en heeft geen enkel winstoogmerk. Financieel gezien is continuïteit het belangrijkste oogmerk, met als uiteindelijk doel het dienen van het algemeen belang. Het vermogen van de Stichting is ondergebracht op bank- en beleggingsrekeningen, die op naam staan van de Stichting. Het eigen vermogen van de Stichting is niet onnodig hoog en beoogt alleen de lange-termijndoelstellingen van de Stichting te kunnen realiseren.

Hier kunt u het jaarplan 2017-medio 2021 bekijken.

Jaarrekeningen
Op deze plek vindt u vanaf het jaar 2013 de jaarrekeningen van de Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. Voor vragen omtrent de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester.

De jaarrekening van 2013 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2013
De jaarrekening van 2014 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2014
De jaarrekening van 2015 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2015
De jaarrekening van 2016 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2016
De jaarrekening van 2016 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2017
De jaarrekening van 2018 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2018
De jaarrekening van 2019 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2019
De jaarrekening van 2020 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2020
De jaarrekening van 2021 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2021
De jaarrekening van 2022 kunt u hier bekijken: ADK jaarrekening 2022

 

RSIN nummer
Het fiscaal nummer ANBI van de Stichting Alle-Dag-Kerk is 805031030.

Beleid Alle-Dag-Kerk Amsterdam
Het bestuur van de Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam stelt ieder jaar een beleidsplan vast. Dit is als volgt vastgesteld: ADK beleid.