Overdenkingen

De diensten van de Alle-Dag-Kerk zijn op verschillende manieren te beluisteren. Een van die opties is op dinsdagmiddag vanaf 12:00 via Radio Bloemendaal. De overdenkingen zijn ook terug te luisteren op Spotify of de podcastapp op je telefoon.

De overdenkingen van 2022 vind je hier en de overdenkingen van 2021 vind je hier.

December

20 december | Prof. dr. Antoine Bodar

Arm met de armen en vreemdeling met de vreemdelingen, blijkt Jezus met Maria en Josef in enen vluchteling met de vluchtelingen, zoals Hij ook alleen is met de mensen die alleen zijn en Zich bekommert om hen die eenzaam zijn, teleurgesteld en achtergesteld, niet geacht en niet bemind.

13 december | Ds. Wim Scheltens

De boodschap van de engel Gabriël komt stevig binnen bij Maria. Ze is beduusd en vol van vertrouwen, als ze zegt: “Mij geschiede naar uw woord.”
Dat geloof mag ons bezielen. En het geloofsvertrouwen van Maria mogen zien als iets aanstekelijks.

November

29 november | Ds. Ruud Stiemer

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.’ Is dat nu een troost voor de ons?
In antwoord op die vraag is het belangrijk waar dat ‘huis van de Vader’ is gesitueerd. Is het een ‘huis’ in de hemel? Theoloog Okke Jager schreef eens: ‘Het Huis van de Vader heeft ook woningen op de begane grond.’

22 november | Ds. Gerco Lock

‘Razende stilstand.’ Zo noemt de Duitse socioloog Hartmut Rosa de situatie waarin er weliswaar sprake is van groei, maar ondertussen met al die groei en al dat meer en met elke trede hoger op de ladder kom je eigenlijk helemaal niet verder. Het is razende stilstand. Op een dieper niveau zet je geen stap voorwaarts.

15 november | Ds. Elsbeth Grüteke

Het grootste gebod is de liefde, en misschien daarmee ook het moeilijkste gebod van allemaal. Want je houden aan wetten die je vertellen wat je mag eten en drinken en wat niet, dat is nog betrekkelijk simpel. Maar liefhebben, werkelijk liefhebben, dat is een grote opdracht, het grootste gebod.

8 november | Ev. Johan Krijgsman

Kom, draal niet, maar geloof in Jezus Christus en bekeer je. Dit tot heil van het volk en van uzelf. Dan bent u en ben jij werkelijk een heilsoldaat. Dan komen we weer tot ons doel: de verheerlijking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

1 november | Ds. Arenda Haasnoot

Deze dag, de eerste woensdag in de maand november is al enkele eeuwen in ons land aangewezen als een dankdag. Het leven, je eten, je gezondheid, de natuur, al het goede dat en wat er van over is, waarvoor en waardoor jij leeft, komt van Hem. Ben jij ook een danker?

Oktober

25 oktober | Ds. Paul Visser

“Alsjeblieft,” zegt God, ”Ik ben er voor jou, Ik heb hart voor jou. En hoe je het ook verkloot hebt? Hier, heb je Mijn hand, Ik wil je thuis hebben bij Mij. Ik wil je toekomst geven.”
En dus moeten wij ook aan de bak. Je moet zó liefhebben, zoals God liefheeft. Over je eigen grenzen heen reik je toch uit naar de ander.

18 oktober | Dhr. Leo Fijen

Vriendschap is dat je jezelf kleiner maakt dan de ander, dat je zelf beseft dat je leeft van de genade van die verrezen Heer. Vriendschap betekent ook zeggen: “Wat heb je nodig, wat kan ik voor je betekenen.” Dat je niet oordeelt maar je kleiner maakt en in de ogen van de ander kijkt, en daarin de gebrokenheid, ook de gebrokenheid van Christus herkent.

11 oktober | Ds. Robert Jan van Amstel

Jij en ik worden door Jezus verbonden aan de ander. Jij en ik worden elkaar gegeven om alle ingewikkelde dingen, alles wat ons verblindt of mistig houdt, te ontwikkelen om zo direct zicht te krijgen op Jezus Christus. Help de ander in zijn ontwikkeling. Laat je helpen door de ander, zo ontwikkel je jezelf.

4 oktober | Ds. Bas van der Graaf

Als je inderdaad in dát Koninkrijk gaat leven, de dynamische werkelijkheid van Gods aanwezigheid in deze wereld, en het meer en meer tot de hoogste werkelijkheid van je leven laat worden, dan zal dat Koninkrijk een onuitputtelijke bron van geluk zijn. Geluk voor nu, maar ook voor eeuwig.

September

27 september | Ds. Elis de Waard

Terwijl wij bij onrecht instinctief verlangen naar gerechtigheid, naar vergelding, doet God het zo anders. Kom maar met je zonden. Paulus verwoordt het later zo: God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Rom. 5: 8).

20 september | Ds. Koos Staat

Ora et labora, bid en werk. Dat is wat christenen in deze tijd te doen staat. Het is niet het één voor de zondag (bidden) en het ander door de week (werken). Nee, het is allebei, de hele week door, die twee woorden horen bij elkaar.

13 september | Jurjen ten Brinke

Hizkia vraagt of hij mag leven en God hoort. Wauw! Hij leeft nog 15 jaar langer. Hizkia moet gedacht hebben: “als God mijn leven zó belangrijk vindt, als God zó betrokken is op mijn leven op aarde, dan zal Hij me nooit laten vallen, zelfs niet als ik dit leven moet verlaten.” 

6 september | Ds. Hans van Ark

Ora et labora, bid en werk. Dat is wat christenen in deze tijd te doen staat. Het is niet het één voor de zondag (bidden) en het ander door de week (werken). Nee, het is allebei, de hele week door, die twee woorden horen bij elkaar.

Augustus

30 augustus | Ds. Wim Vermeulen

Misschien heb je de neiging psalm 26 al gauw een beetje over de top te vinden. Een beetje zelfvoldaan. Maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe sympathieker deze psalm wordt: een lied waarin vertrouwen op God en zelfkennis hand in hand gaan. Vertrouwen op God, die – zoals Paulus het zegt – met zijn Geest onze zwakheid te hulp komt.

23 augustus | Ds. Klaas de Vries

Jezus kijkt met gevoel. Wat Hij toen zag, ziet Hij volgens mij vandaag nog. Dat veel mensen – misschien wel achter hun pokerface, hun façade van succes, hun grote woorden – zich opgejaagd, uitgeput, afgemat voelen. Hij ziet de mensen. Hij peilt hun hart. Zijn ogen staan bewogen.

16 augustus | Diaken André van Aarle

In deze ik-gerichte tijd leert Jezus ons dat we wel een toontje lager mogen zingen als het gaat om onszelf. Want wat is nu werkelijk belangrijk? God liefhebben met heel je hart, en je naasten liefhebben zoals jezelf. Het gaat in het leven om de ander, met een hoofdletter én een kleine letter.

9 augustus | Ds. Arnold Vroomans

Met een open hart Christus aanvaarden, dan gebeurt er zoveel: vergeving, liefde, genade, groei. In elk opzicht.
Maar je wordt ook verbonden met hen die je lief zijn door Christus voor de eeuwigheid. De eenheid in Christus is grenzeloos over tijd en ruimte heen.

2 augustus | Ds. Dirk van Duijvenbode

God is de rust zelve. En moeten we daar niet naar terugkeren? Er is nu zoveel emotionele onrust. Laten we teruggaan naar het paradijs. Daar was het goed.
Als God nu rust van zijn werk, wat zullen wij dan wel? Hij neemt de tijd en Hij neemt de rust. En daar neemt hij maar liefst een hele dag voor. En dan is het goed.

Juli

26 juli | Julia IJmker

Als je ervan uit gaat dat God in elk van ons zit, in de buurman die misschien iets te vaak aanbelt, in de straatverkoper, in iemand die net tot een gevangenisstraf is veroordeeld, in politici, in jezelf. Dan hoef je helemaal niet te wachten tot zondag. Mocht je een kerk hebben waar je je thuis voelt, laat die zondagsdienst (of woensdagmiddagdienst) dan de kroon zijn op wat er al is. Beperk God niet tot de kerk.

19 juli | Majoor Irene Jouvenaar

God betrekken bij je hele levenswandel, bij alles wat je doet en bij elke beslissing die je neemt. Ook wij mogen zo op weg gaan en elke dag de vreugde ervaren van een leven in nauwe verbondenheid met God zelf.
Het lijkt misschien een opgave maar het is eigenlijk een gave, een geschenk, een leven vol diepe vreugde, een leven gedragen door Zijn liefde en genade, een leven waarin je elke dag Zijn nabijheid en zegen mag ervaren.

12 juli | Ds. Bas van der Graaf

Als je op ieder moment van je leven prioriteit geeft aan dat koninkrijk, dan zul je gaan ervaren dat het koninkrijk van God veiligste plek in het universum is.
Dan kun je leren ervaren dat in het koninkrijk van de Vader rust en onbezorgdheid is en kun je groeien in het vertrouwen dat je je zorgen op de tweede plaats mag zetten. Op de tweede plaats, omdat je je vasthoudt aan de belofte dat God ze je ‘bovendien’ wil geven.

Juni

28 juni | Claire Felicie

Er is genoeg in de wereld gaande waar wij ons grote zorgen over maken. Dan kunnen we ons afvragen welke God zoiets toestaat en misschien in wanhoop vervallen.
Toch roept het verhaal van de worsteling van Jacob met de engel, en de brief van Paulus aan de Romeinen, alsook het einde van Psalm 22 ons op om te blijven hopen: te blijven hopen dat alles ooit goed komt.

21 juni | Ds. Joost Röselaers

God zei: ‘Laat ons mensen maken, naar ons beeld.’ Er is dus maar één soort mensen, volgens het scheppingsverhaal. Man en vrouw zijn wij geschapen naar Gods beeld. Bij al onze verschillen, delen wij (met andere woorden) iets wezenlijks.
Namelijk: de mogelijkheid, om een vonkje van Gods licht te weerspiegelen, voor wie onze weg delen.

14 juni | Ds. Bas van der Graaf

Telkens als door de Geest van God demonische stemmen of krachten worden ontmaskerd en krachteloos gemaakt, dan ervaren we dat als een teken van Gods nieuwe wereld. Want in Gods nieuwe wereld regeert niet de leugen, maar de waarheid; niet de satan, maar de Geest van God; niet het demoniseren van onze tegenstander, maar het zegenen van wie ons vervloeken.

7 juni | Ds. Hoogenkamp & ds. Kouwijzer

Jezus wordt zachtmoedig genoemd. Hij rijdt op een ezeltje Jeruzalem binnen. Wie in zijn spoor gaat, kan als vrucht van de Geest ook zachtmoedigheid beoefenen. Zachtmoedigheid neemt het recht niet in eigen hand, zoekt geen vergelding, rekent met de mogelijkheid dat de ander zich zal bekeren, dat de Here zal voorzien. Zo te leven – is rijk leven.

Mei

31 mei | Ds. Wim Scheltens

God heeft Ananias gehoord en neemt Ananias serieus. En dan wordt Ananias rustig. Je kunt pas je roeping volgen als je serieus genomen wordt. Want de persoon die geroepen wordt, die moet aan de bak! Niet als apparaat maar als mens met talenten, eigenschappen, inzichten en mogelijkheden. Die moeten allemaal serieus genomen worden. Want die spelen allemaal mee.

24 mei | Gisela Babel

Vrees niet, want God is met je vraagt om een intieme relatie met God. Om het kennen van God. Om te wandelen met Hem. Het vraagt om je te focussen, je aandacht te vestigen op Hem.
Je staat er absoluut nooit alleen voor. Je kunt en moet dat geloof, die zekerheid niet loslaten. God is met je, Hij is in je, Hij is om je heen.

17 mei | Ds. Margrietha Reinders

Als verweesde kinderen, roepend om hun vader, bleven de leerlingen achter, toen Jezus zich voegde bij God in een hogere dimensie en ze hem niet meer konden zien. Smachtend en verloren staarden ze omhoog. 

We zien nu (als mensen die God in hun leven zijn kwijtgeraakt) óók wat ontheemd naar omhoog. Als weeskinderen, net als toen. Toch moet dat vuur nog ergens in onze botten zitten, zoals bij Jeremia, die uitriep: “Ik moet erover spreken!”

10 mei | Ds. Bas van der Graaf

Tegen de achtergrond van de kroning van Charles III krijgen de woorden van Jezus in vers 29 een diep reliëf: ‘Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.’
De mensen uit de verschillende windstreken zullen kómen. Hun land wordt niet íngenomen of veroverd en tot kolonie gemaakt. Ze verlaten hun land om naar dit koninkrijk te komen. Ze doen dat omdat in het Koninkrijk iets te vinden is wat nergens anders te vinden is: een tafel waaraan al die verschillende mensen en volken en culturen genodigd worden om feest te vieren.

3 mei | Ds. Pieter Boomsma

Leren is onder meer ontdekken hoe je elkaars lasten kunt dragen. Maar leren is ook: er steeds meer achter komen hoe stevig en groot de liefde is die God heeft voor ons. God, die in Christus alle last, alle pijn op zich nam, zodat wij te allen tijde een plek, geborgenheid en vrede kunnen vinden onder Gods vleugels.
Zodat Hij ons kan helpen om niet alleen te kijken, maar ook te leren zien hoe Hij, de Heer, ons helpt om te begrijpen waarom Zijn aanwijzingen zo bevrijdend en daarom zo belangrijk zijn.

April

26 april | Dionne Brussee

Theresa van Lisieux was gezegend met een groot geloof en een gave om lief te hebben. En in het bijzonder het liefhebben van Jezus. Ze wilde dit echter op een grootse manier zichtbaar maken, en Jeanne d’Arc was daarin haar voorbeeld; het moest heroisch zijn, iets voorstellen, zichtbaar zijn voor heel de wereld!

Maar haar weg liep heel anders. Ze kwam in het klooster terecht en werd daar al snel ziek en overleed al op haar 24e. Maar in die jaren in het klooster, waar ze al vroeg terecht kwam, heeft ze wel degelijk een verschil gemaakt. Met haar eigen weg, de kleine weg.

19 april | Ds. Theodoor Meedendorp

Twee leerlingen van Jezus, Jakobus en Johannes, komen bij Jezus om hem wat te vragen. Krijgen wij de béste plekken? Ter rechter en linkerzijde van u, onze meester, als u heerst als koning in uw glorie?

‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

12 april | Ds. Bas van der Graaf

De levensles die Jezus ons vandaag leert behoort tot de meest centrale van alles wat Hij ons leerde. Het is een les die Hij zelf in zijn leven, in zijn sterven en bovenal in zijn opstaan uit de dood heeft geleefd en belichaamd. Het is de les van het graan dat sterft om juist zó leven voort te brengen en vrucht te dragen.

Maar dan komt de kernvraag voor ons: durven wíj ons óók aan dit geheim over te geven? Durven wij te geloven dat die wet van sterven om te leven ook het geheim van óns leven kan zijn?

5 april | Ds. Pieter Boomsma

Deze periode, tussen Palmpasen en Pasen, is er één vol verwarring. Het is de sprong van ‘Halleluja en Hosanna ’ naar ‘Kruisig Hem ’. De tijd van nog meer confrontatie met ongeloof, van voetwassing door Jezus, laatste Avondmaal, Getsemane en Golgotha. Het is de tijd waarin Jezus meer en meer merkt hoe weinig tot zijn leerlingen en tot de mensen is doorgedrongen wie Hij is en zelfs wat Hij gedaan heeft.

En wij? Wat verwachten wij van Jezus?

Maart

29 maart | Laetitia van der Lans

Maria staat bekend als zij die de knopen ontwart. Maria helpt ook de knopen in jouw leven, problemen of ingewikkelde vragen, te ontwarren.

Dat vergt geduld. Je moet erbij blijven, in gesprek blijven, luisteren naar elkaar. Hoopvol en in vertrouwen dat we samen verder komen. Want we hebben elkaar nodig. Want alleen zo komen we samen op weg.

22 maart | Ds. Dick Wolters

Wat doe je als het leven zwaar wordt? Je kunt bewust een plek zoeken waar je wordt ‘opgelicht’, waar je even boven je zorgen uitgetild wordt, waar het licht van Gods liefde doordringt, waar je iets ziet van Gods heerlijkheid.

Ook midden in de week, midden in deze stad. Op deze plek in de Alle-Dag-Kerk, waar we verhalen met je delen. Over een God die licht en liefde is. En die ook tegen jou zegt: ‘Jij bent mijn geliefde kind. Welkom in mijn licht!’

15 maart | Ds. Bas van der Graaf

God, de Heer over de schepping en het leven, legt zijn hele bezit in de handen van mensen. Hij maakt ze rentmeesters, om voor zijn schepping, maar ook de herschepping te zorgen.

Dat maakt ons tot heel verantwoordelijke mensen, ieder op zijn of haar eigen plek. Niet iedereen krijgt evenveel verantwoordelijkheid – de een krijgt 5 talenten, de ander 2 en nog weer een ander 1 – en het één is niet meer of minder dan het andere. Waar het God volgens Jezus om gaat is dat we het ons toevertrouwde talent niet begraven, maar ermee werken, zodat het vrucht kan dragen.

8 maart | Ds. Annette Driebergen

Voor mensen uit de 21e eeuw is biddag een ingewikkelde gedachte geworden. We kijken anders aan tegen Gods bemoeienis met onze aarde. Wat vroeger aan God werd toegeschreven, kunnen we nu zelf.

Zo’n dag om te bidden maakt in mij hernieuwd besef van afhankelijkheid wakker. In alles waartoe we in staat zijn, in alle menselijke vernuft en verstand, in alle techniek en kunde, er blijft iets waar we níet de hand op kunnen leggen. Iets waarvan we geloven dat het in Gods handen is.

1 maart | Dr. Kitty Bouwman

Het verhaal over de gedaanteverandering in Mattheus 17 staat in de context van het lijden en de dood van Jezus van Nazareth. Jezus vond uiteindelijk een uitzicht op zijn lijdensweg doordat God zich aan hem openbaarde. Hij wist zich verbonden met Iemand die hem niet zou verlaten.

Ook in deze tijd zijn er mensen die, net als Jezus, de berg op gaan om zich in tijden van leegte, moedeloosheid en uitzichtloosheid te oriënteren op bronnen van inspiratie. Soms merk je iets van Gods aanwezigheid, die sterker is dan de dood; liefde die je vasthoudt op weg van je leven.

Februari

22 februari | Kees van der Vlies

Ons denken en wereldbeeld wordt beperkt door de taal. Soms hebben we er geen woorden voor … Woorden schieten tekort. Wij kunnen ons niet losmaken van taal, hoe gebrekkig ook.

Als we naar de boodschap van de Bijbel luisteren, waarin liefde de boventoon voert, zouden we alles tegen de meetlat van de liefde moeten leggen. We zien dan dat mensen beperkt zijn in tijd en plaats, maar dat de Eeuwige dat niet is.

15 februari | Ds. Teus Prins

Veel mensen horen in de zegen iets van Gods nabijheid klinken. Wat ook waar is: Gods nabijheid is inderdaad een belofte die door heel de Bijbel heen klinkt. Onze kerkelijke liturgische zegen aan het eind van de dienst komt uit het Bijbelboek Numeri. Daarin staat deze in het kader van de tocht van het Joodse volk, over hun veertigjarige reis door de woestijn. Dit betekent dus dat het woorden zijn die onderweg klinken.

Dit geeft aan de zegenspreuk dan ook een symbolische betekenis, in die zin dat je inderdaad de zegen krijgt voor onderweg, wat niet zo gek is, want is niet ieder mens op zijn of haar manier onderweg in het leven?

8 februari | Ds. Bas van der Graaf

”Het Koninkrijk van God zal niet in één klap komen”, leert Jezus ons in Matthias 13, ”maar langs de weg van een langdurig groeiproces.”

En om dat te illustreren gebruikt hij het beeld van zuurdeeg. Stel je een vrouw voor die drie maten meel neemt. Drie maten meel, dat is heel veel meel. Maar wat gebeurt er als die vrouw aan die grote bak meel een stukje zuurdesem toevoegt? Juist, dan doortrekt dat kleine stukje zuurdeeg die hele massa meel en het deeg gaat dus rijzen en geuren. En dat is dus het geheim van het Koninkrijk: het begint klein, maar doortrekt de hele werkelijkheid.

1 februari | Pastor Joost Verhoef

Keer op keer valt het op: Jezus vertrouwt niet op de machtigen, niet op de geweldenaars; nee hij wil bouwen op mensen als u en ik, gewone mensen van goede wil.

Maar u zult vast ook iets van mijn aarzeling herkennen. Dat je denkt: Wie? Ik? Zou het werkelijk? Hangt het echt van mij af? Wat kan ik nu helemaal, wie ben ik nu helemaal? Ik ben er niet voor opgeleid, ik stel maatschappelijk niet zoveel voor. Dus, Jezus, waarom wijs je naar mij, waarom wijs je naar ons?

Januari

25 januari | Aline van de Watering

In Mattheus 7 : 13 -14 lezen we: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daar door naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Het leven is één grote oefening, in leven. Leren om dicht bij je hart te komen. Leren om op je voelen te vertrouwen. Oefening baart kunst. En dus die nauwe poort. Breek uit gewoontes, zoek het ongemak op, neem die nauwe poort naar het leven. Of zoals Ramses Shaffy zingt: Mens, durf te leven!

18 januari | Ev. Jurjen ten Brinke

We zijn gemaakt om God te dienen, om met Hem te leven. De dichter van Psalm 119 snapt dat; in die hele lange psalm gaat het keer op keer over Gods geboden en over het feit dat de schrijver er blij mee is!
Het geheim: inzien waarom die geboden goed voor je zijn. God verzint heus geen geboden, omdat Hij nu eenmaal Meester is en wij onderdanen. God maakte ons en Zijn wetten zijn de gebruiksaanwijzing die erbij hoort. Als je zo leeft, bent je echt vrij.

11 januari | Ds. Bas van der Graaf

De levensles van Jezus vandaag is dat de diepste geheimen van het leven – in zijn woorden: de geheimen van het koninkrijk van God – niet zomaar voor het oprapen liggen. Ze vragen erom dat we leerling worden van Jezus, dat we ons toewijden. Dat we geen buitenstaander blijven, maar deelnemen aan de binnenste kring.
Het vraagt echt om een stap, een sprong misschien wel, om in die binnenste cirkel te gaan leven. Maar wat een gelúk vind je, als de geheimen van het koninkrijk worden ontsloten.

4 januari | Ds. Alexander Noordijk

In Romeinen 14 schetst Paulus ons een heel goed voornemen: ” Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.” (vers 13).
Is het nodig om elkaar de les te lezen over het geloof? Nee, meent Paulus. Juist zij die niet bang zijn voor afgoden – iets wat toch niet bestaat – noemt hij de sterke broeders.
En zo schept hij een gelijk speelveld, en ruimte om elkaar weer te ontmoeten. Ook vandaag de dag kunnen wij daar een goed voorbeeld aan nemen, in een tijd van polarisatie.