Overdenkingen

De diensten van de Alle-Dag-Kerk zijn op verschillende manieren te beluisteren. Een van die opties is op dinsdagmiddag vanaf 12:00 via Radio Bloemendaal. Vanaf Pasen 2021 kun je de overdenkingen ook terug luisteren op Spotify of de podcastapp op je telefoon. Oudere preken kun je vinden in het archief hieronder (oudere preken worden nog online gezet). 

Woensdag 16 juni - Pieter Boomsma

Waar ben je thuis? Woon je graag daar waar het goed is? Zijn er buurten waar je liever niet woont?  Met die vragen opende Pieter Boomsma – emeritus predikant in Amsterdam – op 16 juni zijn overweging naar aanleiding van een verhuisbericht van Jezus. De evangelist Mattheus vertelt in hoofdstuk 4 dat Jezus in Kafarnaum gaat wonen, een vissersdorp aan het meer van Galilea. 

Het is een veelzeggende keuze, want veel Israelieten haalden hun neus op voor dat gebied. Ze zagen het als een heidense streek, een land van duisternis. Maar juist dáár gaat Jezus wonen, omdat hij zich gezonden weet. Niet de mensen die geen (geestelijke) dokter nodig hebben zijn zijn prioriteit, maar juist degenen die hoop kunnen gebruiken. 

Woensdag 09 juni - Alain Verheij

Over het verhaal van Kain en Abel ging het deze keer. Alain Verheij – theoloog, schrijver en voorganger – vertelde ons dat ze staan voor twee soorten mensen. Kain is de fikser, de trotse mens. Hij redt zichzelf wel in het leven. De naam van zijn broertje, Abel, betekent ‘zuchtje wind’. De onopvallende nummer twee. Kain wordt landbouwer, hij ontwikkelt de cultuur verder. Zijn kinderen ontwikkelen allerlei wetenschappen. De succesmens dus. Abel heeft maar één talent: godsdienst. Maar zelfs dat talent wordt hem door Kain niet gegund. Uit jaloezie slaat hij hem dood. …….

Woensdag 02 juni - Elsbeth Grüteke

Met Elsbeth Grüteke – predikant in Zeewolde en presentator bij EO-radio – stonden we stil bij het mooie verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en Petrus na de opstanding. Een verhaal waarin Jezus Petrus ziet, echt ziet. Hij ziet hem in wat er mis was gegaan (tot drie keer toe had Petrus gezegd dat hij Jezus niet kende) maar ook in zijn liefde voor Jezus (wat Jezus hem ook drie keer laat zeggen). Het verhaal verzekert ook ons ervan dat we door Jezus gezien worden, dat hij met ons, als de Levende, ook zulke gesprekken aangaat. Intieme gesprekken waarin hij het echt wil weten: hou je van me? Durven wij op Jezus af te stappen? Durven we ons door hem te laten zien?

Mei

Woensdag 26 mei | Jurjen ten Brinke

Op deze woensdag na Pinksteren liet Jurjen ten Brinke (evangelist/voorganger in Hoop voor Noord) ons nadenken over het verlichtende werk van de Geest van God.
Het licht van de Geest maakt om te beginnen zichtbaar waar onze tekortkomingen en fouten zitten. Zoals zonlicht in een donkere kamer het stof zichtbaar maakt. Die kant van de Geest is confronterend en roept weerstand op.
Diezelfde Geest maakt echter ook Jezus zichtbaar, die gekomen is om onze fouten en tekorten te helen en vergeven. Daar schuilt een grote troost in en het opent de weg naar een vernieuwd leven.

Woensdag 19 mei | Willemijn Jonkers

Willemijn Jonkers – dominee van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Amsterdam Zuidoost – sprak woensdag, over de oefening in ‘Ontvankelijkheid voor de Geest’ nu we toeleven naar Pinksteren. Ze deelde hierbij een mooie passage uit de profetie van Joël (Joël 3), waarin hij spreekt over de uitstorting van de Geest, waarna alles ten goede zal keren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen; en dit voor ál wat leeft! 

Woensdag 12 mei | Martijn Rutgers

Wat ben ik nou eigenlijk waard? Martijn Rutgers werkt dit aan de hand van het verhaal van Zacheüs de tollenaar verder uit. Bezit, kunde, uiterlijk, netwerk en oordeel van anderen bepalen uiteindelijk niet wat de waarde van ons leven. Jezus zegt: alleen God heeft recht van spreken. We zijn waardevol in zijn ogen.

April

Woensdag 28 april | Mark van Leeuwen

Hoe kunnen we loslaten wat ons blijft achtervolgen uit ons verleden? Die vraag staat volgens Mark van Leeuwen (predikant/pionier in Rotterdam) centraal in het verhaal van Petrus na Pasen.

Woensdag 21 april | Jacobine Geel

‘Want jullie zijn kinderen van het licht’. Deze woorden van de apostel Paulus waren de inspiratie voor de overdenking die Jacobine Geel vanmiddag hield.

Woensdag 14 april | Wouter Klouwen

‘De gelovige Thomas’, zo noemde dominee Wouter Klouwen in zijn preek de leerling van Jezus die meestal als de óngelovige Thomas wordt aangeduid.

Woensdag 7 april | Joost Verhoef

Joost Verhoef vertelde drie paasverhalen over ontmoetingen met Maria’s in het ziekenhuis waar hij werkt.

Maart

Woensdag 31 maart | Bas van de Graaf

We stonden in de Alle-Dag-Kerk op een poëzie-achtige manier stil bij de Stille Week voor Pasen

Woensdag 24 maart | Klaas de Vries

Dominee Klaas de Vries uit Amsterdam hield ons een spiegel voor vanuit het verhaal van Jezus in de tuin van Getsemané. In die tuin beleeft Jezus, aan de vooravond van zijn dood, het angstigste moment van zijn leven.

Woensdag 17 maart |Henk Leegte

‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’
Bij deze woorden zette dominee Henk Leegte ons stil vandaag.