Radio Bloemendaal uit de lucht, maar wel op internet !


Bij de hevige storm op 18 januari 2018 is de zendmast van Radio Bloemendaal geknakt.

Nadien hebben reparatiewerkzaamheden ertoe geleid dat de uitzendingen (op 1116 kHz) vanaf 30 maart hervat zijn.

Op ≈ internet ≈ ( www.radiobloemendaal.nl ) gaan de uitzendingen gewoon door.

Aanvulling:

Per 1 oktober 2018 zijn de radio-uitzendingen op de middengolf definitief gestaakt. De internet-site van Radio Bloemendaal is vernieuwd en biedt nu meer mogelijkheden voor het beluisteren van de Alle-Dag-Kerk-Middagpauzediensten.