Schenken

Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk voor de Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ om elke woensdagmiddag een kerkdienst te verzorgen. Helaas is inzet alléén niet voldoende en heeft de ‘Alle-Dag-Kerk’ ook financiële middelen nodig om het werk voort te zetten.

Mocht u de ‘Alle-Dag-Kerk’ een warm hart toedragen en de Stichting financieel willen steunen, dan kan dit een bijkomend fiscaal voordeel opleveren. De Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ is namelijk door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven

De Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over uw giften, schenkingen en erfenissen; alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de ‘Alle-Dag-Kerk’ terecht. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over het schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u..

Indien u de ‘Alle-Dag-Kerk’ wilt steunen, kan dat door middel van een schenking op rekeningnummer: NL05 INGB 0000238938 of NL27 RABO 0127086544 t.n.v. ‘Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam‘ te Amsterdam. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met de penningmeester van de ‘Alle-Dag-Kerk’.

dhr. J. Hogenbirk (penningmeester)

Wagenweg 23

1276 XW  HUIZEN

tel. 06-38748292

BELANGRIJKE MEDEDELING>>>> Middagpauzediensten zijn weer gestart <<<<

Vanaf woensdag  10 maart zijn de Middagpauzediensten hervat.
De coronaregels blijven van kracht: Maximaal 30 bezoekers, mondkapjes, ontsmetten, ruime afstand, geen gemeentezang. Aanmelding vooraf is niet vereist.
>>>  Deur open 12:25 uur.  >>>  Aanvang dienst 12:40 uur.