Schenken

Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk voor de Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ om elke woensdagmiddag een kerkdienst te verzorgen.
Helaas is inzet alléén niet voldoende en heeft de ‘Alle-Dag-Kerk’ ook financiële middelen nodig om het werk voort te zetten. Mocht je de ‘Alle-Dag-Kerk’ een warm hart toedragen en de Stichting financieel willen steunen, dan kan dit een bijkomend fiscaal voordeel opleveren.
De Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ is namelijk door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.
Je mag daarom je giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ als aftrekposten
bij uw inkomstenbelasting aangeven.

De Stichting ‘Alle-Dag-Kerk’ hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over uw giften, schenkingen en erfenissen;
alles wat je ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de ‘Alle-Dag-Kerk’ terecht.
Op de website van de Belastingdienst kunt je meer informatie vinden over het schenken aan goede doelen en de fiscale voordelen.

Indien je de ‘Alle-Dag-Kerk’ wilt steunen, kan dat door middel van een schenking op rekeningnummer: NL05 INGB 0000238938 of NL27 RABO 0127086544 t.n.v. ‘Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam‘ te Amsterdam.
Als je vragen hebt kun je uiteraard contact opnemen met onze penningmeester Jaap van Rijn