* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 21 oktober 2020 * Voorganger: diaken Rob Polet (Basiliek van de h. Nicolaas Amsterdam) Meditatie, thema: “Levensadem”, n.a.v. Johannes 10: 7-10 Johannes 10: 7-10 Jezus sprak tot de menigte, ‘Waarachtig, Ik verzeker U: Ik ben de deur van de schapen. Al degenen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en bandieten, […]

Lees verder