*  Alle-Dag-Kerk, 4 november 2015  * Voorganger: dr. Robert Jan Bakker ”Aangenomen” tekst Romeinen 1: 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof’. Een dominee is vaak in gesprek om een uitvaart voor te bereiden. Ik kan […]

Lees verder