*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 6 maart 2019  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen (Baarn) Thema: ‘Juichend uit de biechtstoel‘, n.a.v. Psalm 32 1. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2. Welzalig de mens wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 8 november 2017  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen “Wie weg is, is gezien” n.a.v. Psalm 139 Schriftlezing: Psalm 139: 1-3, 5, 7-10 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. […]

Lees verder

*  Alle-Dag-kerk, Middagpauzedienst 21 december 2016  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen, Baarn ‘Gods Nachtwacht’ n.a.v. Lucas 2: 6-11 Inleiding Vanmiddag wil ik, omdat we hier vandaag in de Alle-Dag-Kerk het kerstfeest vieren, uit het kerstevangelie overdenken wat er over de herders staat, in Lucas 2. En ik lees u enkele verzen uit het kerstevangelie: En […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 23 maart 2016  * Voorganger: dr. Wouter Klouwen, Baarn “Hij heeft hen driemaal slapende gevonden” n.a.v. Matteüs 26: 36-45 Inleiding Ik wil met u overdenken het gedeelte uit Matteüs, waar Jezus in de hof van Getsemané is en zijn discipelen vraagt te waken en te bidden, en dan zegt Jezus (en ik […]

Lees verder