* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 9 september 2020 * Voorganger: Ds. Bas van der Graaf, Amsterdam “Een mens is belangrijker dan regels of principes” n.a.v. Mattheüs 12: 1-8 Gemeente, gasten in ons midden, Hebt u zich ooit wel eens het slachtoffer van een systeem gevoeld? U weet wel: je staat bij het loket van een of ander […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 2 september 2020  * Voorganger: Ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Wacht u voor fake-berichten’ n.a.v. Mattheüs 7: 15-20 Beste mensen, Het wemelt in onze tijd van de valse beloften en misleidende berichten. In het Witte Huis zit een president die alle nieuwsberichten die hem niet bevallen fake-news noemt, maar zelf […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 6 november 2019  * ds. Bas van der Graaf (Amsterdam) “Dankbaar zijn in alle omstandigheden” n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5: 16-18 Lieve mensen, Bent u in de stemming om te danken vandaag? Soms heb je dat, dat je daarvoor echt in de stemming bent. Dat komt dan meestal omdat er een reden […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 29 mei 2019  * ds. Bas van der Graaf (Amsterdam) “Het geheim van de opstanding der doden“, n.a.v. 1 Korinthe 15: 51-58 Lieve mensen, Wij hebben vergankelijke lichamen, zegt Paulus wel een paar keer in dit stukje. Vergánkelijke  lichamen. Hij gebruikt een woord dat ook wel bederfelijk  betekent, of zelfs tot […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 28 november 2018  * ds Bas van der Graaf (Amsterdam) ‘Kracht wordt zichtbaar in broosheid‘, n.a.v. 2 Korinthe 12: 1-10 Gemeente, gasten in ons midden, Een paar maanden geleden was ik 25 jaar dominee. Daar heb ik uiteraard bij stilgestaan, met dankbaarheid. Maar terugkijkend over de afgelopen jaren stelde ik me de […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 23 mei 2018  * Ds Bas van der Graaf (Amsterdam) Jezus, onze koning en onze priester, n.a.v. Psalm 110 Gemeente, gasten in ons midden, Psalm 110 was voor de vroegste volgelingen van Jezus een ongelooflijk belangrijke psalm. Het was met name dit oude lied van Israël dat hen hielp om te ontdekken […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 13 december 2017  * Voorganger: Ds. Bas van der Graaf, Amsterdam “Een roepende in de woestijn“, n.a.v. Johannes 1: 19-28 Zusters en broeders, ‘Hij is een roepende in de woestijn.’  Kent u die uitdrukking? (zou dominee Gremdaat zeggen). President Nout Wellink van De Nederlandse Bank (DNB) voelde zich bij het waarschuwen voor […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 28 juni 2017  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf (Amsterdam) ‘Het einde der tijden is het tijdperk van de Geest’ n.a.v. Handelingen 2: 14-21 Het Pinksterfeest kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar werd aangekondigd door de profeet Joël. Petrus grijpt dan ook naar zijn profetie om aan de omstanders […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 november 2016  * Voorganger: ds. Bas van der Graaf, Amsterdam ‘Burgerrecht in de hemel’ n.a.v. Filippenzen 3: 17 – 4: 1 Zusters en broeders, We zitten in de tijd van het jaar waarin in verschillende kerken wordt stilgestaan bij hen die ons ontvielen. Op 2 november was het in de katholieke […]

Lees verder