* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 14 juni 2017 * Voorganger: ds. Jannie Nijwening, Den Haag ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’ n.a.v. Matteüs 28: 19 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het Evangelie van Matteüs eindigt met deze verzen: [16] De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, [17] […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 11 mei 2016  * Voorganger: ds. Jannie Nijwening, Den Haag “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend”, n.a.v. Filippenzen 4: 4-7 Geliefde gemeente, mensen van God, Ik groeide op in een huis met vele bijbels. Naast mijn bed lag een bijbeltje, waarin ik met enige regelmaat voor het slapen gaan las. Ik probeerde […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, 23 september 2015  * Voorganger: ds. Jannie Nijwening, Den Haag Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede, n.a.v. Romeinen 12: 18 Gemeente van Jezus Messias, Het is al weer vredesweek en wat is het nodig om stil te staan bij vrede… Vrede lijkt onbereikbaar ver weg, zo […]

Lees verder