*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 17 oktober 2018  *  Voorganger: Ds. Marco Visser (Heemskerk) Thema: Kuste hij mij maar…, n.a.v. Hooglied 1 Ik wil vanmiddag met u wat poëzie lezen. Het begin van de gedichtencyclus, die in onze Bijbel genoteerd staat als het Hooglied. In het Hebreeuws: Lied der Liederen. Liefdesliedjes waarin het meisje en de […]

Lees verder

ds. Marco Visser over Genesis 50: 15-26

*  Alle-Dag-Kerk, 29 oktober 2014  * Voorganger: ds. Marco Visser, Heemskerk over Genesis 50: 15-26 Wij lezen in deze middagpauze zomaar even het slot van het boek Genesis. Het verhaal van Genesis begint met de schepping van de hemel en de aarde, en eindigt met een kist in Egypte. Het slot van dit eerste Bijbelboek is […]

Lees verder