* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 5 februari 2020 * Voorganger: ds. Piet van Veelen (Bennebroek) “Diep in mijn hart” n.a.v. Matteüs 4: 1-4 (NBV) Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 30 januari 2019  * ds. Piet van Veelen (Bennebroek) “God maakt geen onderscheid“, n.a.v. Johannes 4: 5-14 Afgelopen zondag stond op het preekrooster van de Evangelische Broedergemeente een gedeelte uit Johannes 4. We lezen de verzen 5 t/m 14 uit de Nieuwe Bijbel Vertaling: 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 24 januari 2018  * Voorganger: Ds. Piet van Veelen,  Wormer ‘De actualiteit van Gods Koninkrijk’ n.a.v. Marcus 1: 14 en 15 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom […]

Lees verder