* Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 juni 2018 * ds Riegonda van Welie-Kaai (Warmond) ‘Eerbied‘ n.a.v. Exodus 19 Gemeente van Christus, Deze meditatie is geschreven naar aanleiding van Exodus 19. Dit bijbelhoofdstuk bevat een bijzonder onvriendelijk en scherp tekstgedeelte. In deze lezing wordt God niet ontmoet in de helende handen van Jezus of in de liefde… Nee, […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 augustus 2017  * Voorganger: Ds Riegonda van Welie-Kaai (Warmond) ‘De boom van kennis van goed en kwaad‘, n.a.v. Genesis 2: 15  –  3: 9 Gemeente van Christus. God plaatst de mens in ons bijbelverhaal in de tuin van Eden, om deze te bewerken en erover te waken, zo staat er. God […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst, 26 oktober 2016  * Voorganger: ds. Riegonda van Welie-Kaai De meditatie is geschreven naar aanleiding van het bekende bijbelgedeelte uit Markus 4: de verzen 35 – 41, over de storm op het meer… Gemeente van Christus, mensen hier vanmiddag bijeengekomen, Ons bijbelgedeelte van vanmiddag laat ons zien dat, zelfs wanneer God in […]

Lees verder