* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 11 november 2020 * Voorganger: Mgr. Dr. Dick Schoon (Amsterdam) Meditatie “Dragers van licht” n.a.v. Lucas 12: 33-37a Elf november is traditioneel de feestdag van Sint Maarten, die in sommige delen van ons land wordt gevierd. Kinderen gaan dan ’s avonds in het donker met lampionnen de deuren langs, ze zingen […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 8 januari 2020  * mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam) Driekoningen – Gods openbaring, n.a.v. Matteüs 2: 1–12 In de kerk van de eerste eeuwen vierde men het kerstfeest niet op 25 december, de midwinter­wende, maar op 6 januari, als het feest van Epifanie, de Openbaring van de Heer. En dat feest […]

Lees verder

* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 7 augustus 2019 * mgr. dr. Dick Schoon  –  Amsterdam Thema: Rijk zijn bij God n.a.v. Lukas 12, 13-21 (NBV) Inleiding: Vakantie midden in het kalenderjaar, de vrijheid ervaren temidden van je dagelijkse beslommeringen; eigenlijk net zoiets als deze middagpauzedienst: in het midden van je mis­schien hektische werkweek, en ook nog […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 26 september 2018  * mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Meer dan vrede‘, n.a.v. Markus 9: 38-48 Aanstaande zondag vieren de samenwerkende kerken van Amsterdam-Zuid hun jaarlijkse oecumenische dienst, zoals gewoonlijk in de tijd van de vredesweek. Die vredesweek werd lang geleden in het leven geroepen door IKV en Pax Christi, twee vredesorganisaties […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 mei 2018  * Voorganger: Mgr.dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Opdat allen één zijn‘, n.a.v. Johannes 17: 14-23 Openingslied: Liedboek 838, 1, 2 en 4. Slotlied: Liedboek 653, 1, 4 en 7. ‘Wezenzondag’ was het afgelopen zondag. Die naam is afgeleid uit het evangelie van Johannes, waar Jezus vlak voor zijn lijden en […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 27 september 2017  * Voorganger: Mgr.Dr. Dick Schoon (Amsterdam) ‘Christelijke naastenliefde’, n.a.v. Galaten 5: 25 – 6: 10 De Galatenlezing werd door het liturgische team van de Vredeskrant  als tweede schriftlezing aangeraden voor afgelopen zondag, de afsluiting van de Vredesweek. Nu kun je in Paulus’ woorden inderdaad wel vredelievende gedachten horen: je […]

Lees verder

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 16 maart 2016  * Voorganger: Mgr.dr. Dick Schoon. Amsterdam ‘Verblijdt u met Jeruzalem’ n.a.v. Brief aan de Filippenzen Broeders en zusters, veertig dagen volgen we Jezus op zijn weg naar Pasen. Vorige week vierden we nog zondag Laetare, ‘Verblijdt u met Jeruzalem’. Het leek het erop alsof de weg van Jezus een […]

Lees verder