commissioner Hans van Vliet: ‘Gods Hartslag’

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 10 december 2014  *

Commissioner Hans van Vliet (Leger des Heils)

Gods Hartslag

GODS HARTSLAG…
We staan er niet bij stil, maar we leven omdat ons hart klopt. Iedereen die je ziet, iedereen die je ontmoet, heeft dit kloppend orgaan slaan in hun borst dat hun zuurstof- geeft, het bloed laat circuleren naar iedere cel ons lichaam.
We staan er weinig bij stil hoe belangrijk dit orgaan is totdat het problemen gaat geven. Zelfs staande naast een ander persoon is de hartslag niet waarneembaar, bijna onmogelijk op te sporen. Maar zonder dat zou het leven ophouden.
In de Bijbel wordt ook gesproken over het hart van God. We zingen er over in onze liederen. Maar luisteren we ook naar de hartslag van God? Dat vereist afstemming. Komen dichtbij Gods hart brengt je dicht bij jezelf. Bij je eigen hart, bij je diepste “ik”. Je kunt je dan niet meer verstoppen voor je eigen falen, maar ook niet voor de gebrokenheid van de wereld om je heen. Gods hartslag gaat ook jezelf aan het hart.
Gods hartslag – is de hartslag van bewogenheid, van een gebroken hart. Van een Vader die Zijn kinderen zoekt. Een hartslag van pijn om het feit dat mensen niet voor Hem kiezen. Hem niet willen kennen en zeggen Hem niet nodig te hebben en zichzelf daarmee zo te kort doen.

Gods hartslag is ook een hartslag voor de gebrokenheid van deze wereld; voor beschadigde mensen, voor gebroken harten, voor verscheurde gezinnen, een samenleving die bouwt op een zwakke ondergrond, de gebrokenheid van misbruik, onderdrukking, minachting van het leven.

Luisteren naar Gods hartslag veranderd een mensen leven. Als Christen kun je je afzonderen van Gods hartslag. Je kunt het luisteren naar Gods hartslag ook onderdrukken, wegstoppen, er niet naar luisteren.

Komen, dicht bij het hart van God, luisteren naar Gods hartslag, brengt je tot de kern van je eigen bestaan. Iemand schreef: Mijn verlangens is om Gods hart te horen bonzen. Ik wil gevoelig zijn niet alleen voor Zijn stem maar ook voor Zijn passies. Ik wil weten wat Gods hart doet tikken en daarmee wil ik aan de slag gaan.
Is er een boodschap in Gods hartslag? Ja, maar er is geen letterlijke vertaling. Het is gewoon een boodschap van aanwezigheid. Het is een boodschap van zekerheid en het geborgenheid, dat we niet alleen zijn, nimmer, nooit zullen worden afgeschreven.
Dit is wat het ritme van de hartslag verkondigt: we zijn geliefd door de Ene, die ons heeft geschapen. Wij behoren tot God, die ons niet vergeten is. Dit is de hartslag van God. Als ons hart synchroon klopt met zijn hart, worden we weer in de wereld gezonden met aandacht voor de dingen waar zijn hart naar uitgaat.
Leven, dicht bij Gods hartslag, betekent dat wanneer Gods hart sneller klopt, omdat hij blij is, wij blij zijn. Wanneer God verdriet heeft over wat er gebeurd met zijn schepping dan hebben wij verdriet. Maar belangrijker is dat wij afgestemd op Gods hartritme als de centrale basis van ons leven. Gods kloppend hart wordt dat de centrale ondertoon in ons leven.
Door alle omstandigheden van het leven heen, bepaald zijn hart ritme onze manier van denken en doen. De verbondenheid met Gods hart wordt dan de levensader van ons bestaan.
Ik geloof dat het van levensbelang is dat wij ons hart regelmatig laten afstemmen op Gods hart. Soms lijkt ons hart in de verste verte niet op Zijn hart. Ons hart is vaak nog zo bitter, onverschillig, egoïstisch, onrein, onrustig, gevuld met onze eigen gedachten, dromen, plannen en belangen.
Iemand die al lang geleden bekend was met deze term was David. Er zijn veel mooie dingen over David geschreven. Hij was een bekwaam herder, een talentvolle psalmenschrijver, een dappere legeraanvoerder en een rechtvaardige koning. Maar daar staat tegenover dat hij ook forse fouten maakte en die worden ook uitgebreid vermeld. David pleegde overspel, hij was een leugenaar en zelfs een moordenaar.
Kortom: David was een man met veel persoonlijke zwaktes en zonden. Het zou naar ons idee terecht zijn als God deze man veroordeelt en afschrijft. Maar nee, God doet iets onbegrijpelijks.
Hij vergeeft David alles en dat niet alleen, als God over David spreekt, dan noemt hij hem een man naar zijn hart. Deze man, met zoveel zwaktes, wordt door God een man naar Gods hart genoemd! Hoe komt dat? Omdat we steeds weer zien dat David zijn hart afstemt op het hart van God.
We worden een man of vrouw naar Gods hart wanneer we ons hart voortdurend afstemmen met het hart van God.
Als wij ons hart afstemmen op Zijn hart, dan worden Zijn passies onze passies, Zijn dromen onze dromen, Zijn plannen onze plannen. Zijn gedachten worden onze gedachten, Zijn woorden worden onze woorden, Zijn liefde wordt onze liefde en Zijn daden worden onze daden.
David, heeft door schade en schande moeten leren, dat wil je werkelijk tot je bestemming komen, het hart moet God toebehoren.
Het is niet voor niets dat de Bijbel ons in het boek Spreuken voorhoudt: Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven.
Als je hart verzuurd is, dan is alles verzuurd en is er niets in orde. Het is het hart dat alles bestuurt en er is maar een afdoende handeling voor een verzuurd en een verbitterd hart:
het moet tot God gaan, zoals de Psalmist dat deed, en zich realiseren, dat God in zijn oneindige liefde en genade, in Zijn barmhartigheid en medelijden Zijn Zoon in de wereld zond om aan het kruis te sterven, opdat wij ertoe zouden komen vergeving te vragen en weer een zuiver hart, afgestemd op Gods Vaderhart zouden ontvangen. Een hart zoals David, het gebeden heeft: Schep mij een rein hart, o God.
Gods Vaderhart gaat altijd weer uit naar ons, en hij wil niets liever dan dat ons hart is afgestemd op zijn hartslag. Laten we daar in de laatste momenten van deze samenkomst nog eens over nadenken.

Plaats een reactie