ds. Bas van der Graaf (Amsterdam): “Dankbaar zijn in alle omstandigheden”, n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5: 16-18

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 6 november 2019  *

ds. Bas van der Graaf (Amsterdam)

Dankbaar zijn in alle omstandigheden” n.a.v. 1 Thessalonicenzen 5: 16-18

Lieve mensen,

Bent u in de stemming om te danken vandaag? Soms heb je dat, dat je daarvoor echt in de stemming bent. Dat komt dan meestal omdat er een reden is om dankbaar te zijn: je voelt je gezond, je hebt een mooi huis, je werk gaat goed, je hebt een fijne relatie, je hebt een mooie reis gemaakt, je geniet van de kinderen. Op zulke momenten gaat dankbaarheid bijna vanzelf, tenzij je een ontevreden of jaloers type bent natuurlijk.

Maar hoe zit het als de omstandigheden van je leven helemaal niet rooskleurig zijn. Kun je dan ook danken? Heb je daar dan nog reden voor? Misschien zit je hier of luister je mee terwijl je een ziekte onder de leden hebt, terwijl het niet lekker gaat met je werk, terwijl je verdriet hebt over je kinderen of kleinkinderen, terwijl je een geliefde mist in je leven. Kun je dan nog danken? Ben je daar dan voor in de stemming?

De apostel Paulus denkt van wel. Hij schrijft: Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden. Hoe kan hij dat nou zeggen? Is hij een onverbeterlijke optimist? Heeft hij gebrek aan empathie en voelt hij gewoon niet aan wat wij voelen? Hoe zit dat?

Dit is het antwoord. Paulus wil ons leren dat de omstandigheden van ons leven niet het eerste of het laatste woord hebben. Ze zíjn er, natuurlijk, maar ze zijn voor hem niet allesbepalend. Allesbepalend is voor hem de relatie met God, zijn schepper en zijn verlosser. Preciezer gezegd: zijn relatie met de Zóón van God, Jezus Christus. Met hem zijn wij één, schrijft hij in vers 18. Met hem zijn wij verbonden, in hem is ons leven geworteld en gegrond, door hem zijn we veilig en geborgen in God.

En wát de omstandigheden ook zijn: God is onze diepste bron van vreugde. Hij is degene tot wie we altijd kunnen bidden. Hij is degene die ons altijd reden geeft voor dankbaarheid.

Ik zal nooit vrouw in Gouda vergeten bij wie ik als predikant regelmatig kwam. Er was van alles aan de hand in haar leven: een zieke man, een zieke dochter, een zoon die ze bijna nooit meer zag, ouderdomskwalen. Maar als ik aan haar vroeg: “Hoe is het?”, dan zei ze altijd: “Ik ben zo enorm dankbaar.” En dan vertelde ze, in alle eenvoud, over hoe ze zich gedragen voelde door God. Daar had ze zich in geoefend, die dankbaarheid onder alle omstandigheden. Een dankbaarheid die geworteld was in God door Jezus zijn zoon.

En ik dacht: “Laten we op deze dankdag in de Alle-Dag-Kerk ook even zo’n oefening in dankbaarheid doen. Ik geef u zo twee minuten stilte, om bij twee eenvoudige vragen stil te staan. De eerst vraag is: Bent u, ben jij geworteld in God, door Jezus? En de tweede: Kun je hem danken vandaag, temidden van alle omstandigheden?

Na die twee minuten zing ik het lied van Bill Fay, dat op de orde van dienst staat. Bill is een engelse zanger die een veelbewogen leven heeft gehad. Jarenlang was hij vergeten, tot iemand hem weer ontdekte en hem een kans gaf voor een nieuwe CD. Op die CD staat dit lied, dat me altijd weer diep ontroert. Het is een eenvoudig en diep ‘dankjewel’ naar God, als de bron van schoonheid, van leven en vergeving en genade. Met dat lied zal ik het dankgebed voor deze dag openen. Ik hoop dat het ook de woorden van uw hart zijn. Na het lied voeg ik nog wat dankwoorden toe en geef ik u ook ruimte om in stilte te danken.

Laten we nu stil zijn en stilstaan bij de vragen ‘Ben je (door Jezus) geworteld in God?’ en ‘Kun je hem danken temidden van je omstandigheden?

Plaats een reactie