ds.mr. Hans van Ark: “Jonamomentjes” n.a.v. Jona: 1 t/m 3; Jona 3: 1 t/m 5; Jona 4: 1 t/m 4

*  Alle-Dag-Kerk, 10 juni 2015  *

Voorganger: ds.mr. Hans van Ark

“Jonamomentjes” n.a.v. Jona: 1 t/m 3; Jona 3: 1 t/m 5; Jona 4: 1 t/m 4

Hebt u wel eens van die dagen dat u er helemaal geen zin in hebt?
Dat je ’s morgens vroeg al weet: dit wordt-um niet.
Hoe noemt u zo’n dag?
Een baaldag, jongeren spreken meestal over een off-day.
Weet je hoe je zo’n dag na deze preek dan kunt noemen?
Dan heb je een Jona-dag, ik heb een Jonamomentje, klinkt ook veel mooier dan baaldag.
Want Jona heeft er ook helemaaaaal geen zin in.
Als hij van God de opdracht krijgt om te gaan profeteren in de heidense stad Ninevé, dan vertrekt-ie mooi de andere kant op en neemt de boot naar Tarsis.
Hij heeft er geen zin in, ik doe het niet!
Nou, u kent het verhaal, zijn schip vergaat bijna, Jona wordt overboord gezet, opgeslokt door een walvis en na drie dagen weer op het strand gespuugd.
Dat is de oud testamentische versie van het opstandingsverhaal van Jezus.
Drie dagen letterlijk onder water, geborgen in de wateren des doods en dan toch weer opstaan.
En dan in de tweede lezing, de meeste mensen zien dat niet, maar dan is er opnieuw zo’n Jonamomentje.
want opnieuw heeft Jona er helemaal geen zin in.
U moet weten, Ninevé is een reuze stad, ter grootte van drie dagreizen.
Nou ja, wat loop je gemiddeld als je een beetje doorstapt op een dag, zeg 20/30 kilometer.
Dus die stad was tussen de 60 en 90 kilometer in omtrek.
Stuk groter dan Amsterdam, zal ik maar zeggen.
En waarom weet ik nou zo zeker dat Jona er eigenlijk nog steeds geen zin in heeft
Omdat er staat dat de stad Ninevé drie dagreizen groot is, staat er in de bijbel dat hij maar één dagreis ver de stad in gaat, dan vindt-ie het al weer best.
Hij is nog niet eens op een derde van de stad geweest
Jona roept snel wat in het rond hier bij het Centraal Station, hij vergeet de rest van de binnenstad laat staan alle wijken en vertrekt zo snel mogelijk weer.
Jona heeft geen zin in de opdracht van de Heer. Profeet zonder passie, dat is-ie. Profeet zonder passie.
Hij heeft geen gevoel, geen hart voor de miljoenen inwoners van Ninevé, er woonden alleen al 120.000 kleine kinderen.
Hij volstaat met de simpele mededeling: over 40 dagen zal deze stad vergaan. Dat is zijn hele preek.
Afstandelijk, zakelijk, niet geïnspireerd.
En weg-is-t-ie weer.
Ik weet dat veel mensen in de kerk in deze tijd dat ook wel eens van voorgangers die in kerkdiensten preken zeggen.
Ik heb er niet veel aan gehad, zeggen ze dan en dat is dan nog milde reactie.
Of vriendelijker: ik kon de gedachten er maar moeilijk bij houden.
Of ietsje rechtstreekser richting dominee: tjonge,’t was wel lang hè……
En weet u, dat voel je als voorganger natuurlijk ook, of er wel of geen aandacht is…..
Ik wel in ieder geval.
Ik voel al tijdens de preek heel goed of ik wel of niet landt tijdens de preek.
Als mensen zo onbarmhartig zo diep beginnen te gapen, dat je nog kunt zien zitten, welk koekje u bij de thee gegeten heeft, nou dat weet ik het al wel weer……
Als jongeren achter in de kerk sneaky op hun telefoon zitten te facebooken…..
Weet je, als mensen in slaap vallen, dát kan ik nog wel hebben, dan denk ik altijd maar, nou ja, ’t is in ieder geval rustgevend wat ik zeg
Ik heb nog liever dat je in slaap valt dan dat je ongeïnteresseerd zit te gapen of overduidelijk niet meer mee doet, dat is lastig voor deze dominee
Want ik wil natuurlijk zo graag, dat u er wel iets van meeneemt. Ook al heb ik natuurlijk ook wel eens een Jonadag, dat kan; elke dominee heeft vast wel eens een Jonadag.
Maar omgekeerd lijkt het soms ook wel eens, of de halve kerk vol zit met Jonaatjes, die hun dag niet hebben.

Maar goed, terug naar Jona.
Want ondanks zijn slappe optreden en zijn gebrek aan passie gebeurt er wel wat. Eerst al dat-ie met frisse tegenzin toch naar Nineve gaat
Dan daarna dat daar toch aan het werk gaat en ondanks zijn kille één-regelige mededeling dat de stad over veertig dagen vergaat, mensen wél massaal tot inkeer en berouw komen.
En dat zelfs de koning van Ninevé, als deze ervan hoort, zelf ook tot inkeer kwam en zijn volk opriep hem daarin te volgen.
Wat gebeurt daar dan?
Waar zit-um dat in?
Nou, dat zit-um niet de mensen en niet in Jona en zijn gebrek aan passie.
Dat zit-um in het Woord van God zelf.
Daarom las ik u drie delen.
Jona 1, eerste regel, de Heer richtte zich tot Jona.
Jona 3, eerste regel, opnieuw richtte de Heer zich tot Jona.
Jona 4, de Heer sprak tot Jona: is het terecht dat jij zo kwaad bent.
In dit verhaal wordt de Heer drie keer al sprekende ingevoerd.
En daarom gebeurt er wat!
De werking van de woorden van de Heer is, zo leren we vanmiddag, niet afhankelijk van luie onwillige profeten. De werking van Gods woord is dus niet afhankelijk van de heidense inwoners van Ninevé en van Nederland. De werking van Gods woorden is niet afhankelijk van dominees die hun dag een keertje niet hebben.
Want, beste mensen, het woord van God werkt, het werkt gewoon!
Als mensen zeggen, we zien zo weinig van God in deze tijd, dan kun je in ieder geval zeggen, nou, maar er valt heel veel over Hem te lezen.
Want Hij spreekt. En dat werkt. Het woord van God is krachtig. Het is – zegt de Hebreeënbrief – als een scherpsnijdend zwaard, het gaat je door merg en been, dat staat er letterlijk zo. Dat woord is in staat de opvattingen en gedachten van mijn hart te ontleden.
Gods woord werkte in Ninevé, want dan staat er, dan staat er:
Toen God zag, dat de mensen uit Ninevé zich bekeerden van hun slechte weg, kreeg Hij berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen en Hij deed het niet.
Hoe mooi is dat, als wij horen dat het woord van God krachtig is, maar ook, dat als wij naar Zijn woorden luisteren, dat God dan niet onveranderlijk is, dat hij zelfs ergens berouw van kan krijgen.
Zoiets staat gewoon in de bijbel
O, is God dan toch veranderlijk? Zal de scherpzinnige luisteraar nu vragen, is God zo makkelijk te beïnvloeden?
Nee, God is onveranderlijk.
Maar Hij is zo onveranderlijk de God van liefde, dat Hij Zijn besluit verandert en Ninevé spaart.

Gods woorden zijn krachtig, maar het maakt je als mens ook verantwoordelijk.
Je kunt dus niet langer zeggen, ach weet je die bijbel, zo’n oud boek, wat moet ik daar nog mee, want het zijn de woorden van de levende Heer en aan ons de opdracht die woorden ook levend te houden.
In wat je zegt, in wat je doet, in wie je bent, ben je zelf een sprekend voorbeeld van Gods woorden?
Weet dan, psalm 119 zegt het met de beroemde woorden:
God Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Wat een prachtige tekst is dat.

Een paar weken geleden kwam er een pakketje bij ons thuis, er zat een paraplu in. Ik zeg tegen Jenny, mijn vrouw: “Wat moeten we nou met een paraplu, we hebben er al meerdere.”
“Ja, zegt Jenny, “maar dit is een lichtgevende paraplu…………en hij kostte maar 12,50 euro.”
Nou ja, ik de batterijen erin en waarachtig, hij geeft licht.
Ik laat het jullie even zien. (De lichtgevende paraplu wordt aangedaan en op de preekstoel omhoog gehouden)

Zie het verhaal van Jona en hoe God daarmee omging, maar als een paraplu, waaronder je kunt schuilen.
De paraplu, die je licht geeft als je weer eens een Jonamomentje hebt!

Amen

Plaats een reactie