ds. Martin van der Klis (Bunschoten-Spakenburg): “Stilte”, n.a.v. Lucas 2: 16

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 18 december 2019  *

ds. Martin van der Klis (Bunschoten-Spakenburg)

Stilte” n.a.v. Lucas 2: 16

In deze week voor Kerst wil ik graag met u nadenken over hoe je Kerst kunt vieren. We lezen uit de Bijbel over de herders op de allereerste Kerstdag, de dag van de ge­boorte van Jezus. We vallen middenin het verhaal… Jezus is geboren in Betlehem en een engel verschijnt aan de herders.

10) De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11) vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12) Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13) En plotseling voegde zich bij de engel een groot he­mels leger dat God prees met de woorden: 14) ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15) Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16) Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17) Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18) Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19) maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20) De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Ik vraag me af of hoelang de herders in de stal zijn geweest. Een halfuurtje? Een kraam­bezoek duurt meestal niet zolang, zeker als je met een groep komt. En zullen de herders in de stal bij de kribbe stil zijn ge­weest… dat ze even zo onder de indruk waren, dat ze geen woord konden uit­brengen? Ik ben bang dat er amper stilte was, en dat er maar weinig rust was bij hen. Wat hadden ze een haast! Nadat de engelen vertrokken waren, gingen ze metéén naar Betlehem, op zoek naar het Kind. Ze gingen met haast… staat er (Lukas 2: 16). Je kunt ook lezen: Ze kwámen met haast…
Met hoge hartslag en zoekende ogen ko­men ze de stal binnen. En het verhaal moet eruit. Ze gaan vertellen… vertellen wat de engel aan hen verteld heeft over Jezus. En als ze weer naar huis gaan, doen ze dat dansend en zingend: ze loven en ze prij­zen!

Geen rust. Geen stilte. Of zien we iets over het hoofd? Misschien wel… Want er wordt ook verteld dat de herders zien. Het staat er wat verborgen… maar het staat er wel! De herders zíen het Kind.
Je kunt vluchtig zien… schielijk om je heen kijken… maar bij het zien van dit Kind… kan ik me dat niet voorstellen. Misschien herken je het van een kraambezoek dat je zelf bracht. Dat je aandachtig naar het pas­geboren kind kijkt. En als vanzelf je mond houdt. Hier komt het kerstverhaal even tot rust… De herders zien Jezus! Ja, Jezus in een voerbak.

De engel zei niet: de stal is wat eenvoudig en het wiegje ook… let daar alsjeblieft niet op. Nee, juist die schamele stal, die stin­kende kribbe en het doodgewone inba­keren… dat eenvoudige en kwetsbare en imperfecte… dat is nu net precies Gods teken voor de herders…. Zie je het? Zó wil God onder ons wonen.

Kerst vraagt om stilte. Iemand zei: De laatste twee letters van het woordje Kerst… zetten je op het goede spoor. Kerst… sssst… Kerst vraagt om stilte. Dan pas kan je echt zien. Maar wat zie je dan? Wat laat God ons zien in het kindje Jezus?

Ik denk dat dat iets is, wat je diep van bin­nen kan raken. De engelen noemen Jezus de Redder, de Messias, de Heer… Wat laat God zien… als de Redder, de Messias, de Heer geboren wordt als Kind en daarna in een kribbe ligt? Heel veel, maar ik noem twee dingen.

Allereerst dit: God laat zien, dat Hij in Jezus toegankelijk is.
Ik weet het nog goed, dat wij met onze pas­geboren oudste dochter in de wandelwagen naar de supermarkt gingen. Zoveel bekijks! Zoveel mensen die even keken, even een praatje maakten. Een kind is toegankelijk! En een kind doet je niets. Niemand hoeft zich bedreigd te voelen.
Misschien dat jij wel onbewust wat bang bent voor God. Jezus laat zien, dat het niet hoeft. Je mag naar Hem toegaan.

En dan ook dit: als je in de kribbe kijkt, misschien komt er bij jou dan ook wel een diep verlangen naar boven, heimwee naar vroeger. Wat zou je misschien weer als een klein kind willen zijn: onbezorgd, zonder de fouten die je later zou maken. Misschien is er wel een diep verlangen om met een schone lei te beginnen. Geen scheiding, geen ruzie… geen ontslag, geen blunders… Een kind maakt dat verlangen wakker. Maar dit Kind zegt ook dat je met Hem opnieuw mag beginnen! De Redder is geboren, zegt de engel. De Redder! Zonden vergeeft Hij. De Heiland is Hij, de heelmaker. Hij wil je ziel helen.

Jezus vind je niet meer als klein Kind. Zijn kribbe is nergens meer te vinden. Het Kind werd volwassen. Maar wat God door Jezus wil vertellen is niet veranderd. Hij bleef toegankelijk.
Over Jezus wordt gezegd, in Matteüs 12 (vers 19 en 20): “Hij – Jezus – zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen.” Hij komt niet met geweld en lawaai. Hij is geen brallende leider. Hij blijft open en toegankelijk, zacht­moedig en barmhartig. Jezus is zuinig op mensen…
En in Matteüs 11 (vers 28) zegt Jezus: “Komt naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.” Rust in je jachtige leven. Rust omdat er vergeving is.

Heb jij moeite om dat met Kerst te zien en om stil te zijn? Misschien juist wel met Kerst? Als er de druk komt, dat het ge­zellig moet zijn… Als je het gevoel hebt, dat je veel dingen moet doen… Kerststress! Misschien heb jij ook moeite om rust te vinden, vanwege diepe onrust vanbinnen: vanwege een stukgelopen re­latie, uitgezaaide kanker, een mislukt exa­men…

De herders hadden misschien ook wel moeite om stil te zijn. Ja, ik geloof zeker dat ze even stil waren, onder de indruk waren van wat ze zagen. Maar verder zie je: haast, veel praten, loven en prijzen! En natuurlijk… dat is ook Kerst: haasten om op tijd in de kerk te zijn, vertellen over Jezus, vrolijkheid, lekker eten, mooie lie­deren zingen.

Maar zoek je dit jaar ook eens dat andere? Wil je ook stil zijn en zien? Ik geloof dat Jezus door zijn Geest bij je is. Nu hier in deze kerk. En straks onderweg in de auto of op de fiets… en bij je thuis. Je kunt bij Hem komen door te bidden, door stil te zijn bij Hem, die bij jou is. Hij wil je rust geven! Kom, ga je mee op de weg die de herders gingen? We gaan zoeken… en vinden… we gaan Jezus zien!

Amen.

Plaats een reactie