ds. Martin van der Klis: ‘Een kind is ons geboren’ n.a.v. Jesaja 9: 5

*  Alle-Dag-Kerk,17 december 2014  *

Voorganger: ds. Martin van de Klis, Bunschoten-Spakenburg

‘Een kind is ons geboren’ n.a.v. Jesaja 9: 5

Vanmiddag wil ik met u nadenken over een merkwaardig geboortebericht.

Ik heb thuis inmiddels een grote stapel geboortekaartjes liggen… – als dominee ontvang je er vele! – maar zoiets als dit ben ik daarin niet tegengekomen. Ik heb het over het geboortebericht dat ik tegenkwam in het eerste deel van de Bijbel, in Jesaja 9 vers 5:

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Een kind is òns geboren! Dàt ben ik op géén ander geboortekaartje tegengekomen! Wel: Hoera, een zoon. Of: mijn kleine broertje is geboren. Maar dat iemand – in dit geval de profeet Jesaja – zegt.. Een kind is vóór óns, voor heel het volk geboren….

Je komt een beetje in de sfeer van deze tekst, als je denkt aan de geboorte van bijvoorbeeld Amalia, de oudste dochter van onze koning en koningin. 11 Jaar is ze nu. Het was al vanaf het eerste begin bekend: Dit wordt onze kroonprinses. Ze wordt later ònze koningin! Maar… is ze voor ons geboren? Is dat haar enige bestemming? Dat durven we toch niet over haar te zeggen…
Het wordt wel over déze prins gezegd! Een kind, een zoon… Hij is voor ons geboren.

De tijd van Jesaja was nare een tijd vol spanning. En dan heb ik het vooral over het Noorden van Israël. De stammen Zebulon en Naftali die liggen daar, en kregen te maken met geweld van Assyrië.
Stampende laarzen, een klappende zweep…. Die geluiden kunnen ze niet meer horen… Wanneer komt er een betere tijd? Jesaja komt met hoop! Hij zegt: stil maar, wacht maar… er komt een koning aan.

Nee, hij ìs nog niet geboren. Maar Jesaja hanteert profetentaal. Het is zo zéker, dat hij doet alsof het al gebeurd is! De zwangerschap is voorbij. De bevalling is achter de rug. Een kind ìs ons geboren.
Een zoon ìs ons gegeven.

Dit kind komt jullie in het Noorden te hulp. God staat achter hem. De nacht is voorbij. God laat zijn stralend licht weer schijnen! De angst is voorbij! Er komt vrede! Het leven… wordt weer een feest!

Wie dat kind is? Deze namen zal hij dragen, zegt Jesaja.

1. Wonderbare raadsman. Hij is dus een wijs bestuurder!
2. Goddelijke held. Het is een stèrke koning…. en het lijkt wel of hij van Boven komt…
3. Eeuwige Vader. Deze zoon is als een vader voor ons en hij zal er altijd voor ons zijn.
4. En… Vredevorst! Daarvoor wordt deze koning geboren! Om vrede te brengen voor Zebulon en Naftali.

Maar als ik deze namen hoor en op me laat inwerken… dan denk ik: wie wordt hiermee bedoeld?
Hizkia, Josia? Welke prins of koning in de tijd van Jesaja…? Welk mens kan je echt zonder aarzelen een “wonderbare Raadsman”, of een “eeuwige Vader” noemen? Wie kan werkelijk beantwoorden aan de verwachting die met deze namen meekomt?

Het zijn namen… die pas echt passen bij een Koning met een hoofdletter.

We leven in de adventstijd. Advent betekent komst, wat op ons toekomt, wíe op ons toekomt. Het is de Here Jezus. De engel zei tegen de herders in de velden van Efrata:

U… is heden de Heiland geboren.

Ook daar… dat opvallende u… Voor u…. is geboren!

Deze profetie van Jesaja, 700 jaar voor de geboorte van Christus, is – zo zeggen we dat – vervuld in deze Jezus Christus…!

Dat noordelijke gebied, Nafatali en Zebulon, waar het zo moeilijk was in de tijd van Jesaja…. de Here Jezus ging als volwassen man in datzelfde noordelijke gebied wonen! En hij ging daar preken en genas mensen… En – zegt de evangelist Matteüs in zijn boek (Mat.4:15-16) – : “zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja.” En dan volgt een zin uit Jesaja 8 en 9 over het licht dat weer ging schijnen.

En ik geloof dat óók dit wonderlijk geboortebericht uit Jesaja 9 pas echt gaat stralen als we denken aan Jezus.

U mag het van mij gerust zó zeggen: Het geboortekaartje van de Here Jézus, met deze vier bijzondere namen… is 700 jaar vóór zijn geboorte al verstuurd! En het kennen van déze vier namen op dit oude geboortekaartje kan u, jou en mij helpen om te ontdekken wie Jezus is.
Hij heet…

1. Wonderbare raadsman.
Ons leven kan soms zo ingewikkeld zijn. Maar Jezus is wonderlijk wijs en wil ons raad geven. Híj heeft door zijn woorden en daden laten zien wat ècht waarde heeft in ons leven.

2. Hij heet…. Goddelijke held.
Ik voel me soms zo zwak en klein. U misschien ook wel. Maar Hij is sterk, Hij is God. Hij komt ons te hulp.

3. Hij heet… Eeuwige Vader
Wij zijn sterfelijk, leven hooguit enkele tientallen jaren. Maar de Zoon van God is eeuwig. Als een vader zorgt Hij voor ons, al onze jaren hier op aarde… èn daarna!

4. Hij heet… Vredevorst.
Ons leven kan soms zoveel onrust en strijd kennen. Jezus biedt ons zijn rust aan. Hij wil de Vredevorst zijn in de wereld …. Hij wil ook de Vredevorst zijn in uw leven… Want vrede in de wereld begint met de vrede van Jezus in harten van mensen.

Deze namen op dit geboortekaartje mogen wij meenemen op weg naar Kerst. We vieren het over enkele dagen. We horen dan die woorden opnieuw, hopelijk als nieuw :

U is heden de Heiland geboren!
Een Zoon is ons gegeven…

Amen.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Diepke van der Klis says:

    Beste Ds Martin van der Klis,
    Dank u voor dit woord, wat we in ons geloof in deze Heiland delen mogen, en we delen op aarde de zelfde familienaam van mijn man. Hij leeft helaas niet meer, was afstammeling van Johannes van der Klis die gehuwd was met Maria van der Klis. Komen deze namen u bekend voor? Mijn schoonvader had 3 broers Samuel, Matthias Gerrit en dan mijn schoonvader Johannes. Ben beetje benieuwd waar uw roots liggen, of ben ik te nieuwsgierig? Met hartelijke groet.
    Mevrouw Diepke van der Klis – van den Dries.

Plaats een reactie