ds. Mirjam Sloots (Koog Zaandijk): “De kracht van liefde in Pinkstervuur”, n.a.v. Genesis 11: 1 en Handelingen 2: 1-7

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 30 mei 2018  *

Voorganger: ds. Mirjam Sloots (Koog Zaandijk)

De kracht van liefde in Pinkstervuur“, n.a.v. Genesis 11: 1 en Handelingen 2: 1-7

Lieve mensen van God, broeders en zusters van Jezus Christus,

Elkaar verstaan, dat lijkt de boodschap van Pinksteren, maar er is heel wat vuur voor nodig om dat te bewerkstelligen.
Prins Harry van Engeland trouwde de zaterdag voor Pinksteren met Meghan Markle.
Afkomstig van twee continenten: Engeland en Amerika. Ze spreken gelukkig dezelfde taal, maar er is wel een wereld van verschil.
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Zo staat het in Genesis – het boek van het begin.
Maar de mensen wilden hogerop en meer, een toren bouwen tot aan de hemel. Daar ging het mis en ontstond er spraakverwarring.
Heeft God die spraakverwarring gezaaid? Ik denk het niet. Ik denk dat mensen zich altijd achteraf afvragen: hoe heeft het kunnen gebeuren  dat we in deze situatie zijn beland? En dan ontstaan de verhalen over mislukte pogingen en hoop op een betere toekomst.

Het boek Genesis is geschreven door ervaringen van ballingschap. Als het volk verdreven is van huis en haard, als alles verloren lijkt, vraagt men zich af: Hoe is het ooit begonnen, waar is het God om begonnen en waar is het misgegaan? De toren van Babel is een mooi beeld voor alle tijden waar mensen alleen maar hoger en meer willen en God niet meer nodig hebben.
Maar waarop zijn mensen gebouwd? Op de kracht van Gods liefde, zo zei de Amerikaanse aartsbisschop Michael Curry in een krachtige en wat mij betreft ook prachtige preek in de huwelijksdienst van prins Harry en Meghan Markle.

Vraag: Wie van u heeft die dienst op televisie gezien?

Die preek van Michael Curry was net als een frisse pinksterwind die door die kerk waaide.
Door alle stijve Engelse protocollen en strakke gezichten gebeurde er ineens iets wat niemand verwachtte: er waaide een frisse wind. En er werd een taal gesproken die iedereen verstond: de taal van het hart.
De preek die bisschop Michael Curry uitsprak ten overstaan van het kersverse echtpaar was ronduit revolutionair. Voor een publiek dat zo nu en dan zichtbaar verbaasd opkeek, citeerde hij Martin Luther King, refereerde hij aan het interbellum in de Verenigde Staten, toen slavernij nog dagelijkse praktijk was, en hield hij een ongekende ode aan de kracht van de liefde.
Martin Luther King zei ooit: “We moeten de kracht van de liefde ontdekken, de bevrijdende kracht van de liefde. En dan ontdekken we dat we in staat zijn om van deze oude wereld een nieuwe wereld te maken, omdat liefde de enige weg is.”
Er is kracht in liefde, zei Michael Curry, en onderschat het niet. Denk aan de eerste keer dat je verliefd werd. Jij leek even het middelpunt van de hele wereld te zijn samen met jouw geliefde.

Vraag: Wie van u herinnert zich dat nog?

Er is kracht in liefde, zei Michael Curry, niet alleen in romantische liefde maar in elke vorm van liefde. Er is een bepaald gevoel als er van je gehouden wordt en je dat weet. Als iemand om je geeft, en je dat weet. Als je zelf van iemand houdt en je weet het. Het voelt aan als goed. Er is iets goeds aan. Er is iets goeds aan en daar is een reden voor. De reden heeft te maken met de bron.
We zijn gemaakt door de kracht van de liefde. En we zijn bedoeld om te leven in die liefde. Daarom zijn we hier.
Uiteindelijk is de bron van liefde God zelf: de bron van al onze levens.

Er is een oud gedicht dat zegt: Waar ware liefde gevonden wordt, daar is God. Er is kracht in liefde om te helpen en te helen, waar niets anders dat kan. Er is kracht in liefde om te verlichten en te bevrijden waar niets anders dat kan. Er is kracht in liefde om ons te laten zien wat de weg ten leven is. Laat me zijn als een zegel op je hart, zegt God. Als een zegel op je arm, want liefde is zelfs sterker dan de dood.
Liefde is sterker dan de dood, dat bleek ook bij het huwelijk van Harry en Meghan. De vader van Meghan kon er niet bij zijn, omdat hij net aan zijn hart was geopereerd. Maar er werd nog iemand gemist. De moeder van Harry en William: Prinses Diana, die stierf toen Harry nog maar 8 jaar oud was. Op een subtiele manier was zij er toch bij.

Naast William was een plek in de kerk bewust leeg gehouden. Het bruidsboeket bestond uit witte lievelingsbloemen van Diana. De verlovingsring bevatte twee diamanten van Diana. Er waren ruim 2500 mensen uitgenodigd uit het volk, omdat Diana de prinses van het volk was. Het cadeau ging naar 7 goede doelen, omdat Diana zich daarvoor had ingezet. Ze was niet zichtbaar aanwezig, maar in al deze subtiele keuzes bleek de kracht van de liefde. Ze zal altijd deel van ons leven zijn, zei Meghan.

De kracht van Gods liefde wordt duidelijk met Pinksteren. Ook al is Jezus niet meer tastbaar aanwezig, er is een kracht die zijn geest en aanwezigheid sterker laat voelen dan ooit tevoren: De kracht van de heilige Geest, die als een lopend vuurtje rondgaat, niet te stuiten. Voor iedereen aanwezig. Die kracht is niets anders dan de kracht van Gods liefde, werkend in jou. En de weg van de liefde is de weg van het leven. Zoals Jezus zijn leven gaf voor de mensheid, niet om er iets bij te winnen, maar voor het welzijn van anderen, de wereld, ons allemaal.
Dat is liefde. Liefde is niet egoïstisch en zelfgericht. Liefde kan opofferend zijn en daarmee bevrijdend. En de weg van de liefde kan levens veranderen en de wereld veranderen.
Stel je een wereld voor waar liefde de weg is… Stel je voor dat in huizen en families liefde de weg is. In  je buurt en in groepen, dat liefde de weg is. In regeringen en landen, dat liefde de weg is. Dat in zaken en commercie, liefde de weg is. Als liefde de weg is, onzelfzuchtig, opofferend en bevrijdend. Als liefde de weg is, dan gaat geen kind meer hongerig naar bed in deze wereld, dan behoort armoede tot het verleden, dan worden zwaarden neergelegd, dan is er ruimte genoeg voor al Gods kinderen.
Want als liefde de weg is, dan behandelen we elkaar goed, als familie van elkaar. De kracht van liefde is als Pinkstervuur.
Vuur is de een van de grootse en technologische ontdekkingen in de menselijke geschiedenis. Het zorgde ervoor dat mensen zich verspreidden over de aarde vanwege de warmte. Het zorgde voor de industriële ontwikkelingen.
Maar wat de bisschop niet noemde, is dat vuur ook ten kwade gebruikt kan worden in wapens en oorlogen. Het is een keus aan de mens om het vuur ten goede of ten kwade te gebruiken.
Martin Luther King had gelijk, toen hij zei: we moeten liefde ontdekken, de bevrijdende kracht van de liefde. En als we dat doen dan maken we deze oude wereld tot een nieuwe wereld. Martin Luther King had gelijk: we moeten liefde ontdekken, de bevrijdende kracht van de liefde.

Laten we ons leiden door de kracht van de Heilige Geest, de kracht van Gods liefde, het Pinkstervuur in ons, elke dag opnieuw. Dat wens ik ons toe.

Amen

 

Plaats een reactie