ds. Piet van Veelen (Bennebroek): “Diep in mijn hart” n.a.v. Mattheüs 4: 1 t/m 4

* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 5 februari 2020 *

Voorganger: ds. Piet van Veelen (Bennebroek)

Diep in mijn hart” n.a.v. Matteüs 4: 1-4 (NBV)

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

We zijn al weer bijna aan het eind van de eerste Maand van de Bijbel. Misschien weet u het wel, dat deze maand eind januari werd ingeluid door Jacobine Geel – in de Abdij van Egmond – en dat zij ter gelegenheid van deze maand een essay schreef met de titel “Wees niet bang, want Ik ben bij je”

Ze schreef dat ze deze bijbeltekst ooit aangereikt kreeg en dat deze haar leven lang met haar meeging, als een soort wandelstok, als een steun op vaak kritische momenten.
Waar het precies staat, schreef ze er niet bij. Maar dit woord komt vaker in de Bijbel voor. God zegt het tegen Abraham, tegen Jacob, tegen Jozua . . . kortom, vaker dan één keer.

We lazen zojuist het Evangelie vanuit Matteüs 4. Jezus kent het Woord van God ook, en bij Hem is het niet beperkt tot enkele teksten, want als we dit hoofdstuk verder zouden lezen, zouden we zien dat Hij de beproever, zijn grote tegenstander, steeds weer pareert met de woorden: Er staat geschreven…. En die grote tegenstander kent de Bijbel ook; alleen gebruikt hij hem verkeerd.

Hij probeert Jezus nog een keer van de goede weg af te brengen en zegt dan: want er staat immers geschreven . . .

Ja, ja, er staat geschreven.

Ik denk dat velen van jullie ook wel wat kunnen invullen bij wat er geschreven staat. Misschien moest je vroeger ook wel psalmversjes uit je hoofd leren. Opzeggen voor de klas en dan een plaatje krijgen als je het goed deed. “Opent uwe mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig”

Of misschien leerden jullie ook bijbelteksten uit je hoofd, bijvoorbeeld voor het kerstfeest, om te declameren: En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde . . .

Maar hebben jullie dat nou ook, dat zo’n vers of zo’n tekst je niet veel zei – je snapte er niet veel van – maar dat je later, toen je ouder werd, wel wat aan die woorden had? En dat die woorden gingen functioneren als een steun, als een wandelstok? Naarmate je ouder werd zakten deze teksten van je hoofd naar je hart. Je leefde er mee, je had er wat aan.

Jezus kende zijn bijbel, zijn Tenach. Ons Oude Testament.

Wat werd daar veel aandacht aan besteed, om die teksten te leren, op te zeggen, er in te stampen. Zo staat het letterlijk geschreven van het bekende Sjema: Hoor Israël, de HEER onze God, de Heer is de enige. Prent ze uw kinderen in (Dt.6,7). Zo heeft Jezus ook meegedaan, ze ook geleerd. En wat kende Hij de Psalmen ook goed. Lees maar eens in de Bijbel hoe vaak Hij ze aanhaalt.

Het lijkt niet meer zo van onze tijd te zijn om verzen en teksten uit je hoofd te leren. Maar toch is dit een goede weg om Gods woorden van je hoofd naar je hart te laten zakken: lezen, herlezen, erover mediteren, ze voor jezelf opzeggen. Daar ligt een grote rijkdom in verborgen en ik kan jullie dan ook van harte aanraden daar werk van te maken. Maak een lijstje van teksten of verzen voor jezelf en ga ermee aan de slag. Mocht je een lijstje willen hebben, schiet me dan even aan, dan heb ik wel een lijstje voor je om mee te beginnen. Zodoende zul je ervaren dat Gods Woord in je hoofd en je hart een plaats krijgt. En de Heilige Geest weet dan wel het juiste tijdstip waarop je die woorden nodig hebt als steun en toeverlaat.

Amen.

Plaats een reactie