ds. Piet van Veelen: “Nog één wens …” n.a.v. Johannes 15: 4 en 5

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 11 januari 2017  *

Voorganger: ds. Piet van Veelen, Wormer

“Nog één wens …” n.a.v. Johannes 15: 4 en 5

“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”

Heeft u de afgelopen dagen ook zoveel wensen te horen gekregen?
Gelukkig nieuwjaar! Veel heil en zegen!
Ik heb me wel eens laten vertellen dat je die wensen tot en met 10 januari mag uitwisselen; daarna hoef je niet elke ontmoeting meer te beginnen met die beste wensen.
Maar mag ik er vandaag, op deze 11e januari, toch nog één wens aan toevoegen?
Dat is deze: Houd de mand in het water.
Lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt, zo’n wens. Maar laat ik u een verhaaltje vertellen om het te verduidelijken:

Er was eens een hoogleraar in de theologie die een college ging geven over Johannes 15. Het was in Kampen halverwege de vorige eeuw. De professor kwam de collegezaal binnen, groette de studenten en installeerde zich achter de katheder. Mijne heren, zo begon de prof (het waren toen nog alleen heren die theologie studeerden), aan de orde is vandaag Johannes 15. Maar ik zou u eerst een vraag willen stellen, namelijk deze: Kan water in een mand blijven? Wilt u daar eens over nadenken.
De studenten keken elkaar verwonderd aan en de professor sloeg enkele boeken open, schreef wat en keek af en toe over zijn brilletje de zaal in om te zien of de studenten serieus nadachten. Dat was wel even het geval, maar al snel vervielen ze in onderling geklets en gekissebis. Totdat de prof aan het eind van het college vroeg: A propos mijne heren, heeft u het antwoord op de vraag gevonden? Maar natuurlijk niet, professor, de zegswijze is toch niet voor niets: Zo lek als een mandje? Mijne heren, reageerde de professor, het kan wel: als de mand maar in het water blijft. Dit was Johannes 15. Ik dank u voor uw aandacht.
De studenten keken elkaar beduusd aan. Maar ze vergaten nooit meer de betekenis van Jezus’ woorden: Blijft in Mij, gelijk ik in u.

Als de mand in het water blijft, blijft het water in de mand. Het is zo klaar als een klontje. Maar Jezus moedigt ons met deze woorden dan ook aan tot iets wat ingewikkeld lijkt, maar dat niet is.
Blijf in mij. Blijf bij mijn woorden. Laten mijn woorden je vergezellen in je leven. Want Ik bèn het levende Woord. Ik wil niets liever dan in jou zijn en bij jou zijn. Denk daar aan. Leef daar uit.

Hoe je dat doet?
Ach, dat is net zo simpel als die mand in het water houden: Houd Gods Woord bij de hand. Lees er uit en leef er uit. Elke dag, en dan ook door de dag heen. Al is het maar met een enkele bijbeltekst die je ‘s morgens leest en de dag door overdenkt.
Blijf in Hem.

Zeg, weet u wat het gevolg daar van is? Dat u vrucht draagt. Dat jouw leven aantrekkelijk wordt als de druiventrossen aan de wijnrank.
Ja, dat is wat Jezus ons belooft. Een aantrekkelijk, vruchtbaar leven als we in Hem blijven.
Want dan blijft Hij in ons.
En dan dragen we vrucht.

Wie? Ik? Hoe dan?
Ja jij, dit is het woord van God, dat je vrucht zult dragen als je in Hem blijft.

En hier laat ik het bij. Ik ga zelfs geen voorbeelden noemen van hoe die vruchten in uw, in jouw leven zichtbaar kunnen worden. Want dat weet je zelf vaak niet eens. De rank heeft maar één zorg: hoe kom ik aan goede voedingsstoffen uit de wijnstok? En zijn zorg is niet of zijn druiven wel goed en groot genoeg zijn.
Blijf in Hem. De voedingsstoffen uit Hem kùnnen niet anders dan goede vruchten opleveren. Maak je daar maar geen zorgen over. Je énige zorg moet zijn, dat je aan de ware wijnstok verbonden blijft.
“Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,” zo dichtte Willem Barnard,
“dat is: Gods woord zijn toegedaan.”

Lieve mensen, nog één wens dus, niet voor een jaar, maar voor je leven:
Houd de mand in het water.
Amen.

Plaats een reactie