ds. Piet van Veelen (Wormer): ‘De actualiteit van Gods koninkrijk’, n.a.v. Marcus 1: 14 en 15

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 24 januari 2018  *

Voorganger: Ds. Piet van Veelen,  Wormer

De actualiteit van Gods Koninkrijk’ n.a.v. Marcus 1: 14 en 15

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Lieve mensen, dat is nogal wat, wat we net zongen:

“God legt zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend” en “Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt.” Is dat onze zekerheid, ons geloof?
Ik denk dat velen zich meer herkennen in die woorden die Gerard Reve al weer jaren geleden dichtte:

“Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”

Hoe zit dat nou toch?
Hoe zit het met onze hoop, onze geloofszekerheid of onze twijfel?

Hier is het woord van Jezus. En het is net of Marcus ons wil verrassen. Johannes heeft zijn werk afgemaakt, hij is gevangen genomen, en nu komt Jezus! Let op. En dit is wat Hij zei . . .
Nou, wat denk je dan?
Wat gaat er nu gebeuren?
“De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.”
Het is maar goed dat Jezus daar meer over gezegd heeft. Anders zouden we er net zo min iets van begrepen hebben als van die woorden “Zie, Ik kom spoedig” Die staan toch ook al vele eeuwen opgetekend? Wat is dat ‘spoedig’ dan?

Maar gelukkig, Jezus legt het uit. En Lucas beschrijft het, Lucas, de arts, die alles zo nauwkeurig mogelijk beschreven heeft. Als de Farizeeën Jezus vragen, wanneer het koninkrijk van God komt, dan legt Jezus uit dat dat Koninkrijk er al is. “Het ligt binnen uw bereik”, zegt hij.
En Matteüs vertelt ons dat Jezus demonen uitdrijft en dat Jezus dan zegt, dat je daaraan kunt zien dat het Koninkrijk van God gekomen is.

Kijken wij nou zó verkeerd? Zou dat het zijn?
Is het glas bij ons misschien half leeg in plaats van half vol?

Nog maar kort geleden vierden we kerstfeest. Wat zullen de woorden van Jesaja weer veel geklonken hebben, die woorden uit hoofdstuk 9:

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.

Groot is zijn heerschappij.
Weet u, daar staat eigenlijk: Zijn heerschappij wordt steeds groter. Zijn heerschappij is zich aan het uitbreiden.
Met andere woorden: het glas is niet half leeg, maar half vol! Dan kijken we inderdaad dus verkeerd.

Lieve mensen, dat is het! In Jezus is het Koninkrijk van God gekomen. Professor Aalders schreef indertijd een boekje met de veelzeggende titel “Burger van twee werelden”. Hij legde daarin uit wat ik hier in een paar woorden mag doorgeven. Wij zijn burgers van deze wereld en we staan met beide benen op de grond. We staan met onze voeten in de klei. Maar tegelijk maken we deel uit van Gods Koninkrijk, als we Jezus erkennen als onze Heer. Jezus, die gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”.

“Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat?”
Jazeker, het is al wat. Het is aanwezig in en onder ons. En we worden soms ontmoedigd door wat we om ons heen zien. Het glas lijkt bijna leeg.
Maar we worden bemoedigd als we verder kijken, als we in andere delen van de wereld de kerk zien groeien. Dan lijkt het inderdaad een geheim, een heilgeheim, dat de kerk mag uitdragen. En dat doen we dan ook hier in de Alle-Dag-Kerk.

Het glas is half vol. Misschien wel bijna vol. Jezus komt terug en wat hij bijna 2000 jaar geleden zei, is actueel: ”Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”.

Amen

 

Plaats een reactie