ds. Wim Scheltens (Lunteren): ‘Een fijnzinnig gesprek’, n.a.v. Lucas 1: 31-35

*  Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 9 december 2020  *

Voorganger: ds. Wim Scheltens (Lunteren)

Thema: ‘Een fijnzinnig gesprek‘, n.a.v. Lucas 1: 31-35

Lucas 1: 31-35
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

In onze sociaal-arme tijd rond het beruchte virus is het weldadig de ongedwongen sfeer te zien van Gabriël op bezoek bij Maria thuis.
Hoewel, één-op-één mogen wel bezoekjes gebracht worden. In Vlaanderen noemen ze dat een ‘knuffelcontact’. Nu denk ik niet dat Gabriël en Maria geknuffeld hebben, maar er was wel een heel open gesprek.

Hoe zou zo’n gesprek tussen een engel en een mens gaan?
Maria is tamelijk ongedwongen en verbazingwekkend open. Ze vertelt gewoon, dat ze geen omgang met een man heeft, terwijl Gabriël open praat over een kind dat zij zal krijgen. En er is niets vulgairs aan. Het is en blijft fijnzinnig van top tot teen.
We mogen wel concluderen, dat Gabriël een sfeer heeft geschapen, waarin Maria zich op haar gemak voelde. Anders zou ze niet zo persoonlijk zijn.

Dat is het eerste wat we vanmiddag mogen opmerken voor ons zelf, dat we het beste rustig en vriendelijk kunnen zijn, dan heb je het beste resultaat van een gesprek. Als je hoog van de toren blaast en met opgestoken vaan je eigen gelijk belijdt, slaat een ander dicht. Dat is zo goed om hier te merken: de sfeer is engelachtig mooi. Dat past wel bij een engel als Gabriël.

Nu begrijpen we, dat Lucas niet zomaar over dit gesprek geschreven heeft. Het gaat Lucas erom te schrijven over het eigene van Jezus. Dat sluit eigenlijk best goed aan op het moderne levensgevoel, waar iedereen tot haar of zijn recht moet komen. Ruimte voor eigenheid is erg gewild in deze tijd.

Nu is het bijzonder, dat de kennis aangaande het eigene van Jezus ontspringt in dit fijnzinnige gesprek. De openingszin is al zo veelzeggend: “Maria, je hebt genade gevonden in de ogen van God.” Maria is uitgezocht door de Here God, geroepen bij haar naam, nu door Gabriël.
Zo doet de Here God dat ook volgens Jesaja (43: 1): “Ik heb je bij je naam genoemd, jij bent van mij.”
Dat is geen bezitterige houding, maar een liefdevolle plaatsbepaling rond roeping en verantwoordelijkheidsbeleving. Dat je er niet alleen voor staat en dat je de zin van je leven niet alleen bij jezelf zoekt, maar ook bij de Heer, die jou geschapen heeft met een bedoeling.
Het is zo opmerkelijk, dat de Here God Maria inschakelt, een beroep doet op haar en haar zo bij zijn mooie werk van redding en verlossing betrekt.

Zou dat niet kenmerkend zijn voor God ook in onze tijd? Dat we niet een speelbal zijn van omstandigheden, maar een mens met keuzemogelijkheden die in ons zijn geweven door God zelf.
Dat we mee willen werken om zorgvuldig een dam op te werpen tegen het kwade.
Neem nu dat kwaadaardige virus van corona. Dat mondkapjes en anderhalve meter en handen wassen voor ons geen plicht wordt, maar een waardevol advies blijft, dat we graag opvolgen om een dam op te werpen tegen dit kwaad.

Maria gaat haar keuzemogelijkheid opeens heel sterk voelen. De boodschap is: ze wordt zwanger van een zoon met ook weer heel speciale roeping. Hij zal Jezus genoemd worden, dat betekent: redder. En Hij zal als zoon van de Allerhoogste door het leven gaan. De troon van David wordt zijn domein. Het koningschap van Jezus zal tot in eeuwigheid blijven bestaan. En haar roeping is om hieraan vrijwillig en open aan mee te werken.

Voel je trouwens, op wat voor een voetstuk dat kind van Maria komt te staan?
Dat is niet iets dat in een mensenhart is opgekomen. Het is de engel Gabriël uit den hoge, die deze kwalificaties van hogerhand benoemt.
Er is rond het leiderschap van Jezus geen verkiezingsronde onder ons gegaan.
Hij wordt van alzo hoge in deze positie geplaatst.

En aan ons is het of Jezus op deze positie geëerd wordt of niet.
Aan ons is het of we Hem op dat voetstuk laten staan of dat we Hem van dat voetstuk neerhalen. Mag ik u wat verklappen: de naam van Jezus past niet in een vloek. De naam van Jezus behoort engelachtig mooi te blijven.
Want de komst van Jezus is niets minder dan een zegen.
De Alle-Dag-Kerk is al meer dan 88 jaar bedoeld om Jezus in ere te houden als onze Here. Doet u daaraan mee?
Want het is nog altijd zo: ere wie ere toekomt – ere zij God, die ons Jezus heeft gegeven om ons reddend voor te gaan.

Amen

 

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    G ten Hove (Klitse) says:

    Aan ds Wim Scheltens, u was gisteren op 11 april in Enter. Wij willen u bedanken voor de fijne preek. Een prachtige uitleg. Er was heel veel herkenning en er ging rust van uit. Wat een geweldige Jezus hebben wij. Wij wensen u en uw vrouw Gods zegen toe.
    Henk en Jannie ten Hove

Plaats een reactie