evangelist Johan Krijgsman (Amsterdam): ‘Bij de naam noemen’, n.a.v. Lukas 19: 5

*  Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 18 oktober 2017  *

Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman (Amsterdam)

Bij de naam noemen’ n.a.v. Lukas 19: 5

 

Wat bijzonder dat we allemaal een naam hebben. Stel dat we elkaar bij het Burgerservicenummer (BSN) moesten noemen. Het zou een chaos worden.
Deze meditatie gaat over Zachéüs, de tollenaar. Zijn naam betekent ‘de rechtvaardige’.
Zachéüs was hoofd van het belastingkantoor. Hij was op een slinkse manier rijk geworden. Hij deed zijn naam geen eer aan. Toch wilde Jezus hem zien en hij wilde Jezus zien.

Veel mensen ontnemen Zachéüs het zicht op Jezus als Jezus voorbijkomt. Hij klimt in een wilde vijgenboom zodat hij over de mensen kan kijken.
Zachéüs zit nog maar net, of Jezus komt voorbij. Jezus kijkt omhoog en noemt Zachéüs bij z’n naam. Christus zegt niet: ‘Fraudeur, zondaar daar in die boom…’ Nee, Jezus noemt zijn naam.
De Rechtvaardige Jezus noemt, roept Zachéüs de (on)rechtvaardige bij zijn naam.
Hij zoekt contact met Zachéüs. Hij wil zelfs in zijn huis blijven.
Zachéüs was gehaat en gevreesd. Desondanks nodigde Jezus Zichzelf bij hem uit.
Jezus zag achter deze steenrijke belastingambtenaar een mens met een naam.

Voor Jezus is Zachéüs geen BSN, maar een persoon. Een mens, hoe zondig ook.
Jezus is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zelfs een fraudeur zoals Zachéüs. Christus heeft hart en oog voor hem.
Geen mens wilde met Zachéüs, de fraudeur, te maken hebben. Jezus wel. Hij doorbrak de culturele en religieuze barrières van die tijd. De alwetende Jezus trekt Zich niets aan van anderen. Jezus gaat het gesprek met hem aan. Wat een les voor ons.

Laten wij ook een hart en oog voor elkaar hebben. Dan behandelen we elkaar niet als een BSN, maar als ABC. Aandacht hebben voor de ander. Betrokken zijn op of Bewogen zijn met en Complimenten geven aan de ander.
Laten we een positief en eerlijk gesprek met elkaar aangaan. Wat een ander er ook van zegt. Gewoon elkaar en dingen bij de naam noemen.

Heb jij je naam al gehoord uit Zijn mond? Dan ben je door de actie van de Heilige Geest gekomen tot Christus met al je zonden. Je beleed ze voor Hem en Hij vergaf ze.
Nu is Jezus’ Naam en jouw naam voor altijd verbonden. Dat kan niet meer stuk.
Nu gaat het jou om Zijn naam. Je gaat, zoals Christus, het ABC in praktijk brengen. Al is het met vallen en opstaan.
Nu ken je maar één begeerte dat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Waarom?
Omdat Hij jou bij je naam noemde. Dan krijg je na dit leven een nieuwe naam.
Dat wonder kun je niet op.

Wie je ook bent: zoek ‘zicht’ te krijgen op Jezus. Of ontdoe je ‘geestelijke’ levensramen van stof en vet en zie opnieuw je naaste met ogen zoals Jezus hen ziet.

Amen

P.S.
Vergelijk ook met de preek van 25 februari 2015, ds. Annette Bosma.

Plaats een reactie