mgr. dr. Dick Schoon (Amsterdam): “Rijk zijn bij God”, n.a.v. Lukas 12, 13-21 (NBV)

* Alle-Dag-Kerk Amsterdam, Middagpauzedienst 7 augustus 2019 *

mgr. dr. Dick Schoon  –  Amsterdam

Thema: Rijk zijn bij God n.a.v. Lukas 12, 13-21 (NBV)

Inleiding: Vakantie midden in het kalenderjaar, de vrijheid ervaren temidden van je dagelijkse beslommeringen; eigenlijk net zoiets als deze middagpauzedienst: in het midden van je mis­schien hektische werkweek, en ook nog eens in het midden van die zinderende stad vieren we onze vrijheid voor God. Mogen we die rijkdom ervaren in dit uur van bidden, lezen en zingen. Met dat laatste beginnen we nu en zingen Liedboek 793, 1-3.

Rijk zijn bij God. Het gedeelte dat we uit het evangelie van Lukas hoorden, lijkt uit twee stukjes te zijn opgebouwd: eerst die scene met de man uit de menigte die Jezus vraagt om zijn broer op­dracht te geven om de erfenis te delen; en dan de gelijkenis over die man die zo rijk is dat hij gro­tere schuren gaat bouwen. Wat de beide gedeelten met elkaar verbindt, is de uitspraak dat je niet beschikt over je leven en dat je niet weet wat de dag van morgen brengt. Daarmee, zou je kunnen denken, is dit evangeliegedeelte wel zo’n beetje samengevat. Maar zo gemakkelijk komen we er niet vanaf. Want behalve dat Jezus zegt wat je niet kunt, namelijk over je leven beschikken of weten of je morgen nog wel leeft, geeft hij ook wel aan wat je wèl moet doen, als hij namelijk aan het einde zegt: ‘Zo vergaat het degene die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is bij God.’ (‘in God’ zeggen sommige vertalingen).

Met die tegenstelling tussen wat niet moet en wat wel, tussen het schatten verzamelen voor jezelf en rijk zijn bij God, daarmee hebben we ook een sleutel voor de eerste helft van de lezing, die scene met die twee broers en de erfenis. Was het u opgevallen, wat een rare vraag die man aan Jezus stelt: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat die de erfenis met mij deelt.’ Beetje vreemde situatie. Blijkbaar spreken de broers niet met elkaar en vechten ze om de erfenis. Dat doet de bijbellezer natuurlijk meteen aan Jakob en Ezau denken, ook broers die een strijd op leven en dood voeren om de erfe­nis van hun vader Izaak en pas na vele verwikkelingen werkelijk broeders van elkaar worden, namelijk als ze zich met elkaar verzoenen. ‘Hoe goed en hoe aangenaam is het,’ zegt de psalmdichter, ‘als broeders ook werkelijk samenwonen. Dáár gebiedt de Heer zijn zegen.’

Dat is dus geen vanzelfsprekendheid en je moet je ervoor inzetten om de erfenis van de aartsvaders en -moeders ongeschonden door te geven. Vandaar dat Jezus dan ook op die vraag van die man zo vreemd reageert: ‘Wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld?’ Hij citeert daar woorden uit Exodus, waar Mozes als scheidsrechter tussen strijdende hebreeuwse mannen optreedt en zijn gezag wordt aangevochten. Jezus is niet gekomen om scheiding tussen broeders aan te brengen of te bevestigen, maar om alle scheidingen tussen mensen op te heffen, mensen met God en met elkaar te verzoenen. Die rijke man die zoveel opbrengst van zijn landerijen heeft dat hij grotere schuren meent te moeten bouwen, is arm omdat hij die rijkdom niet met zijn broeder kan delen en letterlijk alleen met zijn eigen ziel – en dus moederziel alleen – kan spreken. Wat een armoe, als je alleen voor jezelf schatten verzamelt! Je rijkdom bij God is het leven dat alle scheidingen doorbreekt en overtreft, het leven dat je in broeder- en zusterschap met elkaar deelt. Dáár gebiedt de Heer zijn zegen: leven in eeuwigheid. Amen.

Samenvatting overweging
Op vakantie? Je kunt er zo naar verlangen! Bevrijd van je dagelijkse zorgen, ontmoeten om open te staan voor nieuwe ervaringen en dan gewoon weer aan het werk? Jezus wijst ons vandaag op een fundamenteel andere manier van leven, waarbij je leeft vanuit de rijkdom in God. Wat betekent dat? En hoe kan die rijkdom een sleutelwoord zijn voor wie straks terug van vakantie weer aan de slag moet?

Plaats een reactie